Ahlâk ve Adap Öğretimi

mskose | Sal, 23/02/2016 - 16:49 | Makale
5,501
 
Ev halkı ve bu meyanda çolakların dinî terbiyesinde namaz, oruç gibi farzların dışında ir kısım ahlâkî prensiplerin, İçtimaî değerlerin de öğretilmesi erektiğini belirten âyetler de mevcuttur. Bunlardan Hz. .okman’m oğluna nasihatleri şeklinde Kur’ân’da zikredilen ta-imatı aynen kaydedeceğiz:
 
“Lokman: ‘Ey oğulcuğum! İşlediğin şey, bir hardal tanesi iğırlığınca olsa da bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, Allah onu getirip meydana kor. Doğrusu Allah lâtiftir, haberdardır.
 
Ey oğulcuğum! Namazı kıl, marufu (iyi bilineni) emret, münkerden (kötü bilinenden) de nehyet, başına gelene sabret; doğrusu bunlar, azmed ilmeye değer işlerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez. Yürüyüşünde tabii ol; sesini kıs. Seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir.”
 
İslâm âlimlerinin, ahlâkî bilgilerin de farz-ı ayn ilimlerin bir parçası olarak, çocuklara teferruatlı şekilde öğretilmesi gereğindeki ısrarlarını göstermek için meşhur Hanefî fakihi İbn-i Âbidîn’den şu kısa iktibası yapıyoruz:"... Beş farzla ilgili ilgileri öğrenmek farz olduğu gibi ihlâsla ilgili bilgileri öğrenmek de farzdır, zira amelin sıhhati buna bağlıdır.
 
Keza helâl ve haram olanları bilmek gerektiği gibi riya ile bilgileri de öğrenmesi farzdır, zira kul, riya ile yaptıgı amelin sevabından mahrum kalır. Haset ve ucubla ilgili bilgiler de böyledir, zira bunlar ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi ameli yiyip tüketirler. Keza, alış veriş, nikah ve talakla farzdır. Keza haram olan küfrü gerektiren sözleri de bilmek farzdır. Keza haram olan küfrü gerektiren sözleri de bilmek farzdır.Yazar :
Prof. Dr. İbrahim Canan
Kategori :
Anne Baba ve Çocuklar
Okunma Sayısı
5,501