Değerler Psikolojisi ve İnsan - Prof. Dr. Nevzat Tarhan - Beşinci Bölüm - Gayret

necaticetin | Sal, 07/02/2017 - 16:56 | Makale
Psikolojik Hayat
1,485
Değerler Psikolojisi ve İnsan - Prof. Dr. Nevzat Tarhan
 
Beşinci Bölüm - Gayret 
 
Olumsuz Motivasyonlar
 
Bir insanın çabalaması her zaman pozitif sebeplere bağlı olmayabilir. İnsandaki savunma duygusu herhangi bir konuya motive olmayı kolaylaştırır. Savaşlarda kullanılan silah çeşitlerinin çoğu bu savunma duygusu sebebiyle bulunmuştur. Sonuçta savunma sanayii gelişmiştir.
 
İnsan ümit duygusunun tükenme noktasına geldiği, ölüm kalım mücadelesi verdiği zamanlarda kuralları dinlemez, sınırları zorlar ve çabası en üst düzeye çıkar. Tabii her insan için aynı durumun söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Bazıları ümitleri tükendiği an hayatla olan bütün bağlarını koparırlar. Savunma mekanizmaları güçlü kimseler ise tam aksine içinde bulundukları şartları zorlarlar.
 
İnsanın en üretken olduğu an kriz anıdır. Çoğu sorunun çözümünü ancak zorda kaldığımız anlarda üretiriz. Her şeyin yolunda gittiği zamanlarda keşfediciliğimiz zayıflar. Başımız derde girdiğinde ise özelliklerimiz ortaya çıkar. Bazı kişilerin harekete geçmesi için acı çekmesi ve sahip olduğu şeyleri kaybetme korkusu yaşaması gerekir. Olumsuz motivasy0fl örneği olarak değerlendirebileceğimiz bu olaylar, esasında gayret noktasında istenen bir durum değildir. Çünkü şartlar normalleştiğinde üretkenlik düşer. Ancak bu olumsuz motivasyon durumunun 
kalıcı bir gayrete dönüşmesi de mümkündür. Bilhassa kişi "Nasıl davranırsam bu işi çözebilirim?”düşüncesiyle hareket ettiği takdirde sorunlarına rahatlıkla çözüm bulacaktır. 
 
Semavi Dinlerin Motivasyon Tekniği
 
İlahi öğretileri incelediğimizde, bir ödül olarak insanlara ölümden sonraki hayatın gösterildiğini görürüz. Dünyadaki klerin orada kesintisiz olarak devam edeceğini bilmek insanları şevke getirir. Bu dünyanın kısa ve ölümlü yaşamına karşılık, ebedi bir yaşam vaadi insana sonuç bilinci vererek onu çabalamaya teşvik eder. Bu metot, insanda dini motivasyonu da arttırır.
 
Kişilik Özellikleri ve Motivasyon
 
Motivasyon, insanların kişilik özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, içe kapanık bir kişiyi gayretlendirmekle dışa dönük bir kimseyi gayretlendirmenin yolları çok farkIldır. Bu noktada üzerinde durulması gereken, kişiyi motive eden unsurların kişilik özelliklerine uygun olup olmadığının analiz edilmesidir.
 
Mükemmeliyetçi Kişilerde Motivasyon
 
Hayatta her şeyin eksiksiz olmasını bekleyen kimseler, hata Yapmaktan korkar ve kendilerini ancak her şeyin yolunda gittiği ortamlarda mutlu hissederler. Bu sebeple sürprizlere kapalıdırlar. Böyle insanların motivasyonlarını arttırmak için stabilizasyonun bozulması gerekir. İşler ve içinde yaşadıkları Ortam bozulduğu takdirde, bu insanların yaşamlarında bir hareketlenme başlar.
 
Romantik Kişilerde Motivasyon 
 
Mantik eğilimleri olan insanların yoğun çabaları, en sevdikleri bir insanı kaybetme korkusuyla karşılaştıkları zaman ortaya çıkar. onları çabalamaya ve mücadele etmeye sevkeden, kişilere yükledikleri değerlerdir. 
 
Sosyal Fobik Kişilerde Motivasyon
 
İçe dönük, sosyal kaygıları olan kişileri harekete geçirmenin yolu, bu kişileri inandırmaktır. Sosyal fobik kişilerin özgüvenleri düşük olduğu İçin, onları başaracaklarına inandırmak gerekir. Başarılı olabilecekleri bir ilgi alanı bulan insanlar, çalışmalarını bu alanda gerçekleştirdikleri takdirde istedikleri sonuca ulaşacaklardır.
 
Antisosyal Kişilerde Motivasyon
 
Sorumluluk duygusu az, şınıarık, kurallara uymayan, bencil yapıdaki insanlar üzerinde bir disiplin sağlamak ve onları gayrete getirmek için baskı, korkutma ve sindirme tekniklerinin kullanılması gerekebilir. Ancak bu istisnai bir dutumdur,
 
Öç Alma ve Motivasyon
 
İnsanın olumsuz motivasyonla harekete geçmesini sağlayan durumlardan birisi de uğradığı haksızlık karşısında öç almak istemesidir. Ancak bu tip bir duygu; enerjiyi tüketen, insana zarar veren durumlar oluşturur. Öç alma duygusu taşıyan bir kimse, öç almak istediği kişiden daha çok acı çeker.
 
KAYNAK: Değerler Psikolojisi ve İnsan - Nevzat Tarhan kitabından alıntı
 Yazar :

Kategori :
Psikolojik Hayat
Okunma Sayısı
1,485

Makaleler Yorum ve İçerikler