Farklı farklı kişilikler - Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Ulusoy

necaticetin | Çrş, 17/05/2017 - 14:34 | Makale
Psikolojik Hayat
1,142
Farklı farklı kişilikler
Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Ulusoy
 
Kiminin sorumluluk hissinden beli büküktür, kimisine gam ve keder dağıtılırken gram nasip olmamıştır.
Kimi kolay bağlanır. Kiminin bağlanmaktan ödü kopar.
 
 
 
 
Hangi kişilik özellikleri normal?
Hemen hemen hepimiz, hayatımızın bir safrasında bu soruyu kendimiz ve/veya başkaları için sorarız.
Niye benim kişiliğim böyle de, başkasının ki öyle?
Kardeşlerin bile kişilikleri aynı ayarda değildir.
Birisi vardır, az konuşur. Suskunlar meclisinin bir müntesibidir. Konuşmak bir züldür onun için. Kendini bildi bileli böyledir. Annesi de derki, bu hep böyleydi, doğmadan önce bile sakindi.
Bir başkası konuşma ustasıdır. Kelimeleri öyle akıcı, cümleleri öyle düzgündür ki, bu kadar sözü nerede bulup buluşturur diye hayrette bırakır inşam. Kelimeleri inci gibi dizer sözün ipliğine. Annesi derki, bu hep böyleydi.
Bu hep böyleydi ya da ben hep böyleydim dediğimiz şeyler bizim kişiliğimizin özünü ele verir.
Kimisi çekingendir. Birinden bir şey mi isteyecek, ıkına sıkına ister. Yabancı birine bir adres mi sorması gerekti, kırk kere düşünür.
 Kimisi vardır aklına eseni yapar. Kimisi vardır, olur olmaza atlamaz hemen öyle. Düşünür, hesap eder, tartar. Bir daha düşünür, tartar, hesap eder. Samrsımz ki mübarek altın tartıyor.
Birisi vardır, girişken mi girişkendir. Çabuk karar alır ve hemen işe koyulur, eli çabuktur.
iki çocuğunuzdan biri çekingen, biri de girişkense, aklınız kanşır: Hangisi normal?
Kimisi vardır, yufka yüreklidir, olur olmaz şeye ağlar.
Kimisi vardır, ben içimden severim, der. Duygularını ifade edecek kelimeler aslanın ağzındadır.
Kimi insanda tefekkür ön plandadır. Hakîm ismi onda galiptir.
Kimisi vardır, aşk ehli olup çıkmıştır. Vedud ismi o insanda hâkimiyet kazanmıştır.
Kimisi asabidir, en ufak aksiliğe parlar. Geçimi zordur, huysuzdur ama adalet, hak, hukuk konularında hassastır, kılı kırk yarar. Kimsenin kimseye hakkı geçmesin ister. Huysuzluğu biraz da bundandır. Bunlar etraflarına güven telkin ederler.
Kiminin sinirleri bedeninden çekip çıkarılmıştır sanki.
Munistir, yumuşak huyludur. Bunlar da etraflarına huzur saçarlar.
Kimi kuralcıdır, kırmızı ışıkta kellesini koparsan geçmez. Kimisi kurallar arada bir çiğnenmek için der.
Kimisi detaycıdır, parça parça bakar hayata. Kimisi bütüne diker gözlerini.
Kimi insan somurtkandır, kimisinin tebessüm yüzüne yapışıp kalmıştır.
Kiminin sorumluluk hissinden beli büküktür, kimisine gam ve keder dağıtılırken gram nasip olmamıştır.
Kimi kolay bağlanır. Kiminin bağlanmaktan ödü kopar.
Kimi gözünü budaktan sakınmaz, cesurdur. Kimisi içinse, en iyi savunma kaçmaktır.
Kimi insan vardır, bireyselliğine, bağımsızlığına düşkün. dür. Mümkünse insanlar benden uzak dursun ister.
Kimisiyse yanından insan eksik etmez. Her gün annesiyle en az bir kere konuşur.
Kimisi şüphecidir, ser verir sır vermez kimselere. Kimisi tanışır tanışmaz içini döker.
Kimi insan neşelidir. Kimiyse doğuştan melankolik.
Kimisi tertiplidir. Pantolonları her daim jilet gibi, eşyaları ise muntazam bir düzen içindedir. Kimisi, "Benim dağınıklığıma bakmayın siz, elimi attığımda istediğimi bulurum,"
diye caka satar.
Farklı farklı kişiliklerle, farklı farklı insanlarla hayat akıp gider.
Birbirinden değerli dört halifenin kişilikleri bile birbirinden farklıdır. Böylelikle, biri adaletin, biri edebin, biri cömertliğin, biri de ilmin kapısı olmuştur.
Farklı farklı kişiliklerde, fıtratta ve tıynette yaratılmak apayrı bir mucizedir.
ifrat ve tefrite varmamak şartıyla, her kişiliğin bir hikmetil ehemmiyeti, vazifesi olduğuna inanırım. Mutlak Varlık abes iş yapmaz.
Her farklı kişilik bu hayat için lazımdır. Hepsi birbirini tamamlar, birbirine yardım eder.
Her farklı kişilikte bir ismin tecellisi baskındır. Kiminde Allah'ın Celali, kiminde Cemali, kiminde Kemali daha önde tecelli eder.
İnsanların hem fiziksel hem de kişilik olarak çeşit çeşit yaratılmasını, "kâinatın tenevvüünü (çeşitliliğini) ve melaikenin ihtilaf-ı ibadatını intac eden (meleklerin farklı farklı ibadetlerini gerektiren) tenevvü-i esma (isimlerin çeşitliliği)'
insanların dahi bir derece tenevvüüne (çeşitliliğine) sebeb olmuştur,” diye açıklar Zamanın Bedii.
Mutlak Varlık, sonsuz isimlerinin bu dar âlemde tecelli etmesi için, farklı farklı kişilikler yani farklı kabiliyetleri haiz çeşit çeşit aynalar yaratmıştır.
İfrat ve tefrite varmayan her kişilik özelliği normaldir, güzeldir, hikmetlidir denilebilir.
Hele bir de bu özellikler Yaratıcı adına kullanılırsa. Mesela, konuşkanların O'nu anmak için konuşması ne güzel bir özelliktir. Suskunlar meclisi üyelerinin ise içlerinden O'nu anmaları da güzelliğin başka bir çeşididir.
Velhasıl, her insan, her kişilik ayrı bir âlemdir. Ve O, Rabbü'l-Âlemin'dir.
 
KAYNAK: Evlilikler, Yalnızlıklar, Umutlar - Mustafa Ulusoy kitabından alıntıYazar :

Kategori :
Psikolojik Hayat
Okunma Sayısı
1,142

Makaleler Yorum ve İçerikler