Ailenin toplumsal hayattaki yeri ve konumu, her geçen geçen gün daha da belirginleşmeye ve önem kazanmaya başladı. Aile kurumunu belli bir dönem görmezden gelen Batı dünyası, bu gün yaptığı yanlışı fark etti ve hızlı bir manevra ile yeniden aile yaşamına geri dönmeye  ve sosyal politikalarını aile ekseni üzerinde tesis etmeye başladı.

Batıdan gelen esintilerin, toplumsal yaşamımızı, aile yapımızı doğrudan etkileri tartışma götürmez bir gerçektir.

Kendi değerlerimize, aile dinamiklerimize dönük sarsıcı tesiri olan esintilere karşı koymamızı sağlayacak bilincin oluşması çok önemlidir.

Öte yandan, sosyal hayatın ilk provası ailede yapılır. Toplumsal yaşamın gidişatını  aile içindeki bu prova belirler.

Rahatlıkla denebilir ki, toplumun temeli aile zemininde atılır.

Maddi ve manevi sağlığını hedefleyen bir toplum, aile kurumuna arkasını çevirmekle bunu başaramaz.

Çocuk yaramazdır felsefesi ile hareket eden topluluklar, yaramaz bir nesil yetiştirdiğinin farkında değillerdir.

Çocuk insandır lakin sadece küçüktür. İnsanca muameleyi en çok hakkeden çocuklardır. Zira en çok ilgiye onlar muhtaçtır. İlgisiz bırakılan çocuklarla, ilgili ve duyarlı bir toplum oluşturulamaz.

Çocukların hayat kaynağı, sevgi ve güven sığınağı ise anne ve babalardır.

Sağlıklı bir ailenin temelinde, eşler arasındaki sağlıklı, duyarlı ve  etkili iletişim yatmaktadır. Çocukların ilk rol modelleri olan anne babalar, her tavır ve davranışları ile çocukları mutlaka etkilediklerini ve aslında her hareketlerinin bir öğreti ve talim olduğunu bilmek zorundalar.  

Okuldaki eğitim akademiktir, ailedeki eğitim ise hayatın ta kendisidir. Çocuğun akademik başarısı iyi bir okul ile belki sağlanabilir. Ancak çocuğun hayat başarısı tamamen anne baba rehberliğindeki aile okulu ekseninde ancak sağlanabilir.  Mutsuz, duyarsız, sosyallikten ve empatiden uzak, ben merkezli bir akademik başarının acı meyvelerini daha sık ve yoğun olarak görmekteyiz. 

Pratik tecrübeler bize göstermiştir ki, asıl başarı ve kalıcı başarı hayat başarısıdır.

İşte "Sorularlaaile" sitesi bu vizyonla ortaya çıktı ve sağlıklı bir ailenin teşekkülü  için gerekli her materyali ve imkanı zevkle ve heyecanla Anadolu ailesine sunmayı hedef kabul etti.

Misyonumuz ise hisseden, duyan, muhtabını anlayan, herkesi kucaklayan, merhametle adaleti temsil eden ve "ben" değil, "BİZ" diyen, "BİZ" in içinde "ben"i gören bir nesildir.

 

KÜNYE

Yayın Sorumlusu

Kağan Çetin

 

Redaksiyon / Tashih

Mustafa BOZGEYİK

 

Kodlama / Tasarım

Ahmet SETTAR, Said BİÇER  / Ahmet Said KARDEŞLER, Hikmet YOLCUBAL

 

Teşekkür

Sitemizin maddi destekçisi olan İstanbul Suffa Vakfı ve Feyyaz Bilim ve Gelişim Derneği'nin
kıymetli kurucu ve üyelerine ...

Sitemizin oluşumundan bugüne kadar bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen,
emekleme dönemlerimizde yanımızda olup, sitemizin bugünlere varmasında adım adım
kıymetli fikirleri ile bizi aydınlatan, mailleri ve sitemize yazdıkları kıymetli yorumları ile sürekli
destekçimiz olan tüm kullanıcılarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

"Bir işe sebep olan, o işi yapan gibidir."

hadisi şerifinin işareti ile, hiç bir maddi amaç gütmeden bugünlere gelen bu hizmetimizden hasıl olan sevaplardan hissedar olmalarını Rahmet-i İlahiyeden temenni ediyoruz.