Vicdanın sesinin yükseldiği vakitler - Necati Kağan Çetin

necaticetin | Cum, 09/08/2019 - 16:33 | Makale
Manevi Hayat
455
Vicdanın sesinin yükseldiği vakitler
Necati Kağan Çetin
 
 
 
 
Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var. Birisi şu kitâb-ı kâinattır… Birisi şu kitâb-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmdır; biri de Kur’ân-ı Azîmüşşandır.
Bediüzzaman
 
Kâinat…
Allah’ı anlatan eşsiz bir kitap…
Yıldızlar, galaksiler…
Semalar, bulutlar…
Denizler, dağlar…
Kuşlar, çiçekler…
Baharlar, yazlar, mevsimler…
Yağmur ve kar taneleri…
Rüzgârlar, yıldırımlar, şimşekler…
Allah’ı anlatırlar…
Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm)…
Allah’ı anlatır.
Yaratılışıyla, ahlakıyla…
Duruşuyla, susmasıyla, konuşmasıyla…
Davranışlarıyla, sünnet-i seniyyesiyle…
Allah’ı anlatır…
Bütün asırlara, bütün zamanlara, bütün insanlara anlatır.
Kur’an-ı Kerim…
Allah’ı anlatır…
Ayet ayet, sure sure…
Allah’ın sevgisini, sanatını, yaratmasını anlatır…
Her şeyin Allah’a bakan yönünü, esma-yı hüsnayı…
Dünyanın ahirete bakan yönünü…
İnsanın Allah’a ihtiyacını anlatır…
Göklerin, yerin ve içindekilerin Allah’ı andıklarını dile getirir.
Üstad Bediüzzaman, bir başka yerde insan vicdanının da Allah’ı anlattığını ifade eder:
“Vicdân-ı beşer denilen fıtrat-ı zîşuurdur.”
Evet, insanın fıtratı, yaratılışı, vicdanı, aklı, kalbi, ruhu da Allah’a işaret eder, Allah’ı anlatır.
Bütün bunları düşünmeye, anlamaya, dinlemeye fırsat var mı?
Oysa vicdan, bilhassa akşam vakitlerinde sesini yükseltir.
Kimsin, necisin?
Nereden gelip, nereye gidersin?
Dış sesler ne kadar yüksek olursa olsun…
İç ses, vicdanın sesi her gece yoklar insanı:
Allah’ın mülkünde, Allah’ı hesaba katmadan yaşayabilir misin?
Kaç yıl, kaç ay, kaç hafta?
Oysa 150-200 yıla ulaşan kariyer planları vardır insanın…
Yıllar geçtikçe, ömür sona yaklaştıkça artan, uzayan kariyer planları…
Vicdan karşısında o planların ne anlamı kalır?
O hırslar, o ihtiraslar…
18-20 kelimelik döngü içinde geçip giden ömürler…
Kredi kartı, bonus, faiz, döviz, borsa, arsa…
Futbol, magazin, politik gevezelikler…
Politika saplantılı hakaretler…
Ego, kariyer, başarı…
Havada uçuşan şişkin egolar,
Ömür sermayesi tükendikçe uzayıp giden kariyer planlamaları…
Çocuklarının arka planında, sadece başarı için…
Şişkin-gürültücü ego adına yarışan anne babalar…
Çalışarak tevekküle değil, çalışarak başarıya odaklı bakış açıları…
Gösteriş budalalıkları…
Gurme, gastronomi, yeme içme muhabbetleri…
Kakara kikiri laylaylom muhabbetler…
Televizyonlarda 7/24 dönen herkesin izlediği o yarışma programı…
Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon ekranlarının kuşatmasını yaramayan insan…
Kendine, hayata, dünyaya, ahirete…
İçinde yaşadığı topluma, kâinata, Allah’a yabancı insan…
Yalnız insan.
Hey yabancı!
İnşirah nedir bilir misin?
Hayatın anlamı ne olabilir?
Bu hayata hangi anlamı katıyorsun?
İnsan ne ile yaşar?
Ömrün mü uzun, kariyer planların mı?
Karşılıksız iyiliği duydun mu?
Aklın ve kalbin mutmain olması sana ne anlatıyor?
Bu dünyada en fazla kaç yıl kalabilirsin?
Sahipsiz, başıboş bir insan, hayat, dünya ve kâinat mı bütün bunlar?
Kâinat kitabındaki harflerle anlamlı bir cümle kurabilir misin?
Kâinat kitabı nasıl okunur?
 
KAYNAK: bizimsemaver.comYazar :

Kategori :
Manevi Hayat
Okunma Sayısı
455