Aile

mskose | Çrş, 09/03/2016 - 17:16 | Makale
Ailede İletişim
4,260
Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük toplumsal birimdir, toplumu meydana getiren kurumların temelidir.
 
Toplumun inançlarını, gelenek ve göreneklerini, değer yargılarını, kısaca kültürünü barındırır, korur ve gelecek nesle aktarır. Bu nedenle çocukların yetişmesi ve eğitimi açısından aile oldukça önemlidir, hatta birinci derecede bir öneme sahiptir.
 
Her birey, bir anne ile babanın varlığından meydana gelir ve doğduğu anda korumaya muhtaç bir durumdadır. İnsan yavrusu, bütün hayvanlardan daha uzun bir çocukluk (yavruluk) dönemi geçirmektedir. Sadece bir yerden bir yere hareket edinceye kadar, yani yürüyünceye kadar, ortalama 15 ay gibi bir zaman geçmektedir. Dış çevreye uyum sağlayabilmesi ise ancak uzun yılları alan bir büyüme ve öğrenmeye bağlıdır. 
 
Çocuğun sadece bedensel gelişiminde değil, sosyal, duygusal, ahlaki ve dinî gelişiminde de ailenin rolü oldukça fazladır. Aile, çocuğa kimlik kazandırır ve kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynar.
 
Çocuğu bireycilikten kurtararak sosyalleştirdiği gibi, onu yalnızlıktan ve ruhsal boşluktan da kurtarır.
 
Çocuğa toplumun bir elemanı olduğu bilincini kazandırır, sorumluluk duygusu aşılar.
 
Ailede çocuk üzerinde birinci derecede etkili olan kişiler, hiç kuşkusuz anne ve babadır.
 
Anne ve babanın gerek birbirleriyle gerekse çocukla ilişkileri, tutum ve davranışları, onun kişiliğinin gelişiminde, iyiye ya da kötüye yönelmesinde belirleyici bir etkendir. Anne ve babanın çocuk üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini değerlendirirken, çocuğun ilk oluşum anından, yani hamilelik döneminden başlamak gerekir.Yazar :
Prof. Dr. Hüseyin Peker
Kategori :
Ailede İletişim
Okunma Sayısı
4,260