Anne Baba Arasındaki Geçimsizlik

mskose | Cum, 22/01/2016 - 16:01 | Makale
6,150

Araştırmalar gösteriyor ki, çocuğun en mutlu olduğu ortam, anne babanın tebessümleriyle süsledikleri aile ortamıdır.

Bilindiği gibi çocuğun gelişmesinde ve birçok özellikler kazanmasında anne babanın rolü oldukça fazladır. Çocuğun dünyada ilk ilişki kurduğu kimseler büyük çoğunlukla (doğal olarak) anne ve babasıdır. Daha sonra kardeşler ve diğer aile bireyleri onun ilgi alanına girerler.
 
Çocuk, ailedeki bireylerin birbirleriyle ilişkilerim çok yakından takip eder ve onların birbirlerine karşı olan her hareketinden etkilenir. Uyumlu ve sıcak ilişkiler, anne a-badan çocuklara doxğru yayılır. Gergin ve tartışmalı bir anne baba ilişkisi ise, ularda tedirginlik ve endişe oluşturur.
 
Annenin babaya ya da babanın anneye çocuğun yanında söylediği tartışmaya dönük her sert söz, çocuğu uykusuz bırakabilir, düşünceli ve dalgın bir duruma sokabilir, iştahsızlık, geçimsizlik ve huysuzluğa neden olabilir. Yaramaz, hırçın ve içe dönük çocuklar, genellikle geçimsiz ailelerin çocuklarıdır. Bu çocuklar zamanla problemli ve suçlu çocuk durumuna düşerler.
 
Çeşitli uyum ve davranış bozuklukları gösteren çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, bunların % 21’inin parçalanmış ailelerden, % 21 'inin huzursuz ailelerden, %20 sinin de baba-çocuk ilişkisinin yetersiz olduğu ailelerden geldiği belirlenmiştir.
 
Altını ıslatan (enuretik) çocukların ailelerindeki anııe-baba-çocuk ilişkisi konusunda yapılan bir araştırmada, aile içinde huzursuzluk, anne baba ilişkilerinde olumsuzluk, babanın çocuğa sert davranması, anneyle olan bozuk ilişkiler, sık rastlanan özellikler olarak bulunmuştur.
 
Araştırmalar gösteriyor ki, çocuğun en mutlu olduğu ortam, anne babanın tebessümleriyle süsledikleri aile ortamıdır. Aile böyle bir ortama sahip değilse, çocuk için paranın, oyuncaklarm, elbise ve lüks eşyaların bir önemi yoktur. Çünkü anne babanın geçimsiz olduğu bir ailede, çocuk kendini güvende hissetmez. Onun duygu dünyas, karmakarışıktır. Endişe ve korku içerisindedir.
 
Bu nedenle mutsuz ve geçimsiz anne trnezler, çocuklarının da problemli kendilerin, perişan etmezler çocukların da problemli olarak büyümesine neden olurlar.Onların birbirlerine karşı olan tutumu, kavgaları istemeyerek gelecekte kendileri ruhlarına siner, zihinlerine yerleşir. Gelecekte kavgacı ve geçimsiz olurlar.
 
Kısaca, -diğer faktörlere de bağlı olmakla beraber- genel olarak mutlu yuvaların çocukları da mutlu, problemli yuvaların çocukları da problemli olur. Yani çocukların mutluluğu, anne babanın mutluluğundan geçer.
 
 
 Yazar :
Prof. Dr. Hüseyin Peker
Kategori :
Anne Baba ve Çocuklar
Okunma Sayısı
6,150