Çocuğun Arzu ve Eğilimlerini İyiye Yönlendirme ve İradesini Güçlendirme

Sorularla Aile | Pzt, 28/09/2015 - 17:18 | Makale
4,170
 
Her insanda doğuştan gelen ve sonradan kazanılan birtakım arzu ve eğilimler vardır. Örneğin beslenme ve korunma, güvenlik içinde bulunma, hâkim olma, sosyal yaşamda kabul görme, saygınlık kazanma, mülk edinme, taklit etme, doğruya ve güzele yönelme, haksızlıktan nefret etme gibi arzu ve eğilimler bunlardan bazılarıdır. Bunlar insanın bedensel, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarıyla ilişkili olarak ortaya çıkar. Örneğin beslenme ihtiyacının yemek yeme arzusunu doğurması gibi.
 
İşte çocukta var olan bu arzu ve eğilimlerin, gerek kendisinin gerekse toplumun zararına yol açacak bir düzeye gelmemesi için bunlann bir disiplin, ölçü ve anlayış içinde eğitilerek doyurulması gerekmektedir. Özellikle toplumun yararına olan merhamet ve şefkat, kötülük ve haksızlıktan nefret, doğruya, güzele, iyiye yönelme gibi eğilimler güçlendirilmelidir. Bunun için de çocuğa, kendini başka-lannm yerine koyarak düşünme ve değerlendirme yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır, “kendisine yapılmasını istendiği bir şeyi başkalarına yapmaması” tarzındaki İslami hüküm, çocuğa benimsetilmelidir. Ancak çocuğun bunu benimsemesinin, kendisine haksızlık yapılmamasına ve
çevresindeki kişilerin bu söze uygun davranışlarda bulunmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır.
 
Böyle bir inanç ve alışkanlıkla büyüyen çocunna haksızlık yapma, zarar verme, saldırma, El  çalma gibi kusurlardan uzaklaşmış olacaktır.
 
Çocuğun bu tür olumsuz davranışlardan uzaklaşması ve iyi davranışlarda bulunması, onun irade gücüyle ilişkilidir.
 
İradenin güzel davranışlarda bulunacak,kötü davranışlarda bulunacak kötü davranışları durduracak tarzda karar verebilmesi büyük ölçüde çocuğun yetişme tarzına ve eğitimine bağlıdır.
 
Baskıyla büyüyen, düşünceleri önemsenmeyen hep verilen emirlere boyun eğerek hareket etmeye alıştırılan çocuğun iradesi zayıf kalır ve hayat boyunca kendi iradesi ile değil, başkalarının yönlendirmeleri ile hareket eder.
 
Bu nedenle çocuklar, iyi davranışlarda bulunmaya özen, dirilmeli, sürekli emir ve yasaklarla iradeleri köreltilmemekdir.
 
Onlara, doğru karar veren ve bu kararından dönmeyen, sonunda da başarıya ulaşan büyüklerin ve kahramanların hayatlarından örnekler vererek iradeleri güçlendirilmeli, ancak yanlış işlerde, kararlarda ısrar etmenin, inatlaşmanın da zararlı sonuçlar doğurabileceği yine örneklerle anlatılmalıdır.
 
 Yazar :
Prof. Dr. Hüseyin Peker
Kategori :
Anne Baba ve Çocuklar
Okunma Sayısı
4,170