Çocuğun Kişiliğinin Gelişiminde Öğretmenin Rolü

mskose | Per, 14/01/2016 - 15:36 | Makale
10,363
 
Okul hayatını düşündüğümüzde, geçmişte bizi derinden etkilemiş, davranışlarıyla hafızamızda iz bırakmış öğretmenler olduğunu hemen hatırlarız.
 
Hele ilkokul çağlarında öğretmen, çocuğun gözünde örnek alınacak üstün bir şahsiyettir. Onun söyledikleri doğru, yaptıkları önemlidir. O, anne babadan da önde gelir. Her şeyi bilendir, yanılmayandır.
 
Çocuk artık annesine babasına değil, öğretmeninin söylediğine inanır. “Öğretmenim böyle dedi.” diyerek annesine babasına karşı çıkar. Bu nedenle, çocuklara bilgi vermenin, dersi sevdirip çalışma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra, çocuğun tutum ve alışkanlıkları, ilgi ve eğilimleri, değer yargıları, kısaca kişilik özellikleri kazanmasında öğretmenin rolü büyüktür.
 
Özellikle ilkokul yıllarında, öğretmenin kişiliği ve çocukla kuracağı güven ve sevgiye dayalı ilişki, onun ileride sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olması bakımından son derece önemlidir.
 
Öğretmenin kişiliği ve gerek öğrencilere gerekse olaylara karşı tutumu, belli oranda öğrencilerin de kişiliklerine yansır. Çünkü bu devrede çocuk, öğretmenini örnek alarak onunla özdeşleşmeye çalışır. Bu nedenle öğretmen dengeli ve tutarlı davranışlarıyla, adaletiyle, güler yüzüyle, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, ölçülü giyimi ve mütevazı görünümüyle, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakabileceği gibi, bazı öğrencilere fazla ilgi göstererek, hırçın ve sabırsız davranarak, sınıftaki disiplini sağlamak için zora başvurarak, öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler de bırakabilir.
 
Çocuklar okullarda çeşitli alanlarda bilgi edinirken, bir taraftan da birçok alanda deneyim kazanırlar. Farklı kişilerle ilişki kurmayı, bir gruba uyum sağlamayı, toplum yaşamının gerektirdiği fedakârlıkları, başkalarının düşüncelerine, haklarına saygı göstermeyi öğrenirler. İşte öğretmenin bu konulardaki tutumu ve gösterdiği çabanın, çocuk üzerinde önemli bir etkisi vardır.
 
Sınıfta sevgi temeline dayalı bir ortam oluşturan, öğrencilerin rahatça soru sormalarını teşvik ederek onların düşüncelerine değer veren, öğrencilerin başarıları üzerinde durarak onları cesaretlendiren, kendisi haksızlık yapmayan ve haksızlıkları tenkit ederek öğrencilerde hassas bir vicdan gelişimi sağlayan, kötü ve aşağılayıcı sözler kullanmayan bir öğretmenin, çocuklara iyi özellikler kazandıracağı, onların kişiliğini olumlu yönde geliştireceği kuşkusuzdur.
 
 
"Öğretmen dengeli ve tutarlı davranışlarıyla, adaletiyle, güler yüzüyle, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, ölçülü giyimi ve mütevazı görünümüyle, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakabileceği gibi, bazı öğrencilere fazla ilgi göstererek, hırçın ve sabırsız davranarak, sınıftaki disiplini sağlamak için zora başvurarak, öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler de bırakabilir."Yazar :
Prof. Dr. Hüseyin Peker
Kategori :
Anne Baba ve Çocuklar
Okunma Sayısı
10,363