Ahirette Aile Hayatı Nasıl Olacak?

Cennetlikler, kendileri gibi inançlı ve iyi ahlaklı aile bireyleriyle beraber olacaklardır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Tur Suresi’nin 21. ayetinde şöyle belirtilmektedir. Cevap: Cennetlikler, kendileri gibi inançlı ve iyi ahlaklı aile bireyleriyle beraber olacaklardır.

Âhirette dünya hayatı hatırlanacak mı?

Mü’min, dünya hayatında sevdiği insanı ölüp ahirete gittiğinde de unutmaz. Hatta Vakıa Suresi 16. ayette de geçtiği gibi ehl-i cennet karşılıklı tahtlar üzerinde oturup dünyadaki hatıralarını ve maceralarını birbirlerine anlatırlar. Böylelikle âhirette mü’minin lezzeti ve sevinci artar.

Cennette aile var mı?

Cennet tasvirleriyle ilgili çeşitli ayet ve hadislerde, cennet hayatının dünyadaki insani duygular paralelinde kurulacağına işaret edilerek, cennette herkesin mutlaka eşi olacağı ve aile mutluluğunun orada da süreceği ifade edilmektedir.

Cennette herkes birbirini görecek mi?

Hadis-i şerifte Allah’ın (cc) cennet ehline layık binekler ihsan edeceği buyrulmuştur. Cennette farklı mertebelerde olanlar birbirleriyle görüşebilecekler, aynı ortamlarda ve aynı sofralarda bulunabileceklerdir.

Cennette olan biri cehennemdeki ailesine üzülür mü?

Ayet-i Kerimede “Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyecekler.”(en’am 6-8) buyrularak bu husus ifade edilmiştir. Cennette herhangi bir üzüntü olmayacağına göre Allah (cc) Annesi babası veya sevdiği cehenneme gitmiş olan birini farklı şekillerde teselli edebilir.

Cennette kadınlar dünyadaki eşiyle evlenmek zorunda mıdır?

diye. İsa’nın anlatımı şu yöndedir: ‘Evlilik ve cinsellik dünyasal bir iştir. Kadın ya da erkek, öldükten sonra gökte ne evlenir, ne de evlendirilir. Meleksi bir görünüm alır ve Tanrı ile sonsuza kadar yaşar.’ Hıristiyanlıkta, cennette cinsellik ve evlilik söz konusu değildir.’

You might be interested:  Devlette Aile Danışmanı Nasıl Olunur?

Öbür dünyada sevenler kavuşur mu?

Cevap: Evet dünyada sevdiğine kavuşamayan âhirette kavuşur. Çünkü sevdiği onun içindedir. Ahirette ruh açığa çıkınca içindeki sevdiği de görünür. Ayrıca dünyada en çok kimi seviyorsa onunla ruhbirliği kurulduğu için âhirette de onunla beraber olur.

Cennette üreme var mı?

Orada eşlerimizle cinsel hayat sürecek, ama zarafet içinde. Çünkü cennette üreme yok. Her türlü yiyecek de var ama boşaltım yok.

Cennette insan kaç yaşında olacak?

Bazı rivayetlerde insanın ahirette 33 yaşında olacağı bildirilmiştir. Ancak bu yaş ifadesi dünyanın yaşına göre değildir. Yani, nasıl bu dünyada insan en mükemmel yaş olarak bu dönemde bulunur. Onun gibi insan cennette, olması gereken en mükemmel durumda bulunacak demektir.

Cennete gidince ne olacak?

Cennette temiz su kaynakları, bozulmayan süt ve bal ırmakları vardır. Bunların yanı sıra cennete kalanlar, cennet içeceği de içerler. Bu içecek kişiye zevk verir ancak baş ağrısı yapmaz ve sarhoşluk da vermez. Bunların yanı sıra cennet çeşitli meyveler ve ağaçlar da donatılmıştır.

Öldükten sonra insanlar birbirlerini tanıyacak mı?

‘Ölüler birbirini bilir mi?’ diye sorulunca Rasulullah (asm)’in cevabı: ‘Evet, nefsim yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki onlar, kuşların ağaçların tepelerinde birbirlerini bildiği (tanıdıkları gibi) birbirlerini bilirler.’

Cennette nefis olacak mı?

Gönül huzuruna, ruhî saâdet’e ulaşır. Ahirette de Allah’ın iltifâtına nail olur. Mutmaînne Nefis; içi rahat, şüpheleri kalmamış, hakikati anlayarak tatmine ulaşmış nefis demektir. Cenab-ı Hakk’tan aldığı ilhamlar neticesi ilâhî ışıkla aydınlanmıştır.

Hangi kadın cennete girer?

Elbette Allah bilir ama; Haticeler, Fatımalar, Aişeler, Asiyeler, Züleyhalar, Sümeyyeler, Zinnureler, Ümmü Gülsümler, Rukiyyeler, Zeynebler, Zehralar bizden çok önce cennete girecekler. İnşaallah. Kadına hürmet ve saygı bize Rabbimizin emri, peygamberimizin mirasıdır.