Aile Efradı Ne Demek?

ailenin ileri gelenleri anlamında kullanılabilir. yaygın olarak ‘ailenin üyeleri’ anlamda kullanılması halinde; doğrusu için (bkz: aile efradı)
aile ferdleri anlamina gelen arapca/farsa/neyse isim tamlamasi. aile e$rafi da denir.

Aile efradı kimlere denir?

Aileyi oluşturan fertler.

Efrad ne demek?

Efrad kelimesi fert kelimesinden türetilmiştir ve fertler, bireyler, şahıslar anlamına gelir.

Efradı iyal ne demek?

Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu aile efradı ve diğer kimseler.

Osmanlıca aile ne demek?

al / âl / آل Aile, sülale.

Tasavvufta efrad ne demek?

Efrat, ferdler, askerler anlamında kullanılır. Sıddik olan, kendini Hakk’a vakfetmiş, ferdiyette Hakk’ı bulan velilere efrad denir. Evliyanın büyüklerindendirler.

Erat kime denir?

Erden assubaya kadar olan askerler, efrat.

Akvamın ne demek?

Akvam kelimesi Türkçe’de ‘kavimler, uluslar’ anlamına gelir. Arapça ḳwm kökünden gelen aḳwam أقوم z ‘kavimler, uluslar’ sözcüğünden alıntıdır.

Iyal sahibi ne demek?

Iyâl ::: (a. i.) : 1) bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu kimseler.

Mevtalar ne demek?

Mevta kelimesi kökeni Arapça olup dilimize geçmiş kelimelerden bir tanesidir. Mevta kelimesinin anlamı ise ölü ve ölmüş demektir. Mevta TDK Sözlük Anlamı Nedir? Dil bilgisi konusunda en güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu sözlüğü mevta sözcüğünü ölmüş kimse, ölü olarak açıklamaktadır.

Namzedi ne demek?

(Nam-zed) f. İsteyen veya istenilen kimse.

Devlet Metbua ne demek?

Metbu kelimesi Türkçe’de ‘kendisine tabi olunan’ anlamına gelir.