Aile Hukuku Evlenme Boşanma Gibi Konular Hangi Başlık Altında Incelenir?

Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır.
Aile ile alakalı konuları ilgilendiren, medeni hukuk kapsamı içinde yer alan aile hukuku belli konuları olan bir daldır. Aile hukuku konuları dediğimiz zaman akıllara nişanlanma, evlilik koşulları, boşanma koşulları, aile konutu, mal rejimi, eş ve çocukların nafaka hakkı, evlat edinme, velayet gibi konular gelmektedir.

Aile hukuku evlenme ve boşanma gibi konular hangi başlık altında incelenmektedir?

Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup çeşitli alt konuları incelenmektedir. Bu konular Nişanlanma, Evlenme (Şartları ve Hükümleri), Boşanma (Şartları ve Sonuçları), Evlat Edinme, Mal Rejimleri, Aile Konutu, Soybağı, Velayet, Nafaka – Çocuk Nafakası, Vesayet ve Kayyımlıktır.

Aile hukuku hangi başlık altında incelenir?

Kaynaksız içerik itiraz konusu olabilir ve kaldırılabilir. Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

You might be interested:  Aile Sağlığı Merkezi Nereye Şikayet Edilir?

Nikah ve talâk hangi başlık altında incelenmektedir?

Talak, nikah bağının çözülmesi anlamında Türkçe karşılığı boşamadır. Bu da bâin ve ric’î olmak üzere iki kısma ayrılır. İslam hukukunda boşama yetkisi erkeğe verilmekle birlikte kadın da isterse bu yetkiyi “Tevfîz-i talak” ile kullanabilmektedir.

Aile hukuku konuları nelerdir?

Aile hukukunun başlıca konuları ise nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık ve yardım nafakası olmaktadır.

Osmanlı’da evlilikler ilk defa hangi dönemde kayıt altına alınmıştır?

aile hukukunun ilk tedvini olma özelliğini taşıyan 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi ele alınmıştır.

Hukuki aile Kararnâmesi ne zaman?

sonucunda Osmanlı aile hukukunun ilk modern kanunu olma özelliğini taĢıyan Hukuk-ı Aile Kararnamesi‟ni hazırlamayı baĢarmıĢ ve kararname, 8 Muharrem 1336/25 Ekim 1917 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.

Aile hukuku nedir örnekleri?

Medeni Hukuk kapsamında yer alan aile hukuku; nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konularını kapsamaktadır. Bu hukuk disiplini, kadın hakları ve çocukları hakları konusundan bağımsızdır.

Aile hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Aile hukukuna egemen olan ilkeler ve aile hukukunu oluşturan unsurlar, Türk Medeni Kanunu’nda;

 • Süreklilik İlkesi.
 • Birlik İlkesi.
 • Zayıfları Koruma İlkesi.
 • Düzenleme Özgürlüğünün Bulunmaması İlkesi.
 • Devletin Müdahalesi İlkesi.
 • Eşler Arasında Eşitlik İlkesi.
 • Aile hukuku Kararnamesi nedir?

  Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan kısa bir müddet sonra başlayan kanunlaştırma hareketlerinin son örneklerinden biri 8 Muharrem 1336 (25 Ekim 1917) tarihli Hukūk-ı Âile Kararnâmesi’dir. Bu kararnâme, aile hukuku alanında İslâm ve Osmanlı hukuk tarihinde ilk örnek sayılır.

  Ne kadar süre ilişkiye girmezsen nikah düşer?

  Bir karı koca ne kadar zaman ayrı kalırlarsa kalsınlar nikahlarının kendiliğinden düşmesi de söz konusu olmaz. Ayrıca eşine dört ay veya daha fazla yaklaşmamaya yemin edip de (îlâ) yaklaşmamanın dışında uzun süre cinsel ilişkide bulunmamak da nikaha zarar vermez.

  You might be interested:  Aile Içi Şiddete Son Projesi Kimin?

  Boşol boşol boşol dedikten sonra ne olur?

  Talak-ı selase’ye göre erkek karısını üç defa üst üste ‘boş ol!’ diyerek boşamışsa, iki şahit getirmesi gerekmeden, üç boşanmanın birleştiğine hükmedilmiş ve boşanma resmen gerçekleşebilmiştir. Bundan sonra artık eşler birbirine haram sayılmışlardır.

  Imam nikahlı cinsel beraberlik dini açıdan zina sayılır mı?

  tartışma da ‘imam nikahının zina olup olmadığı’ üzerineydi. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, ‘İmam nikahı hukuki anlamda zina olarak kabul edilir’ açıklamasını yaptı.

  Aile hukuku nasıl başlar?

  Aslında kısa ve öz olarak aile hukuku için evliliklerin hukukudur diyebiliriz, nişanlanmadan tutun da evliliğe kadar uzanan yoldan başlayarak, sonrasında olabilecek tüm sorunları içine alan, eşlerin bir birleri ile olan uzaklıklarını, çocukların ve kadınların haklarını koruma altına alan, vesayet konularında hüküm

  Aile hukuku kaçıncı sınıf?

  Medeni hukuk derslerinde öğrenciler, hukukun bazı temel kavramlarını, aile hukukunu ve tüzel kişilere ilişkin bilgileri öğrenirler. Medeni hukuk dersi bütün hukuk fakültelerinde 1. sınıfta görülen derslerdendir.

  Aile hukuku hangi uygarlık?

  Hititçe çivi yazılı belgeler göstermektedir ki, bugün toplumlarda geçerli olan evlenme, bosanma, miras gibi konular o zaman ki medeni hukukunda temelini olusturmaktadır. Hititlerde evlilikten önce söz, nisan gelenekleri görülmektedir. Evlilik kurumu Hititlerde, babaerkil bir düzene dayanmaktadır.