Aile Hukuku Hangi Uygarlık?

Hititçe çivi yazılı belgeler göstermektedir ki, bugün toplumlarda geçerli olan evlenme, bosanma, miras gibi konular o zaman ki medeni hukukunda temelini olusturmaktadır. Hititlerde evlilikten önce söz, nisan gelenekleri görülmektedir. Evlilik kurumu Hititlerde, babaerkil bir düzene dayanmaktadır.

Medeni hukuk dalı nedir?

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince medeni hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir.

Aileler hukuku nedir?

Medeni Hukuk kapsamında yer alan aile hukuku; nişanlanma, evlenme, boşanma, mal paylaşımı, aile konutları, evlat edinme, nafaka, velayet, kayyımlık, yardım nafakası gibi tüm aile ilişkileri konularını kapsamaktadır. Bu hukuk disiplini, kadın hakları ve çocukları hakları konusundan bağımsızdır.

Aile hukuku nereden alınır?

Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu’nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemeleri, uzmanlık mahkemelerinden olup sosyal çalışmacı, ruhbilimci gibi alanda çalışan kişilerin yardımından yararlanıldığı mahkemelerdir.

You might be interested:  Aile Tarihini Oluştururken Hangi Kaynaklardan Faydalanırsınız?

Aile hukuku hangi başlık altında incelenir?

Aile ile alakalı hukuki konular ile ilgilenen aile hukuku, medeni hukuk kapsamı içinde yer almaktadır.

Medeni hukuk konuları nelerdir?

Medeni Hukuk, Özel Hukukun en kapsamlı alanlarından birisini oluşturmakta olup, kişilerin doğumundan ölümüne kadar şahıs ve malvarlığıyla ilgili bütün ilişkilerini, ayrıca kişilerin ölümünden sonraki bazı ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.

Medeni hukuk kaç grupta toplanmaktadır?

Medeni hukuk; kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere kendi içinde beş ana hukuk dalına ayrılır.

Aile hukuku kaçıncı sınıf?

Medeni hukuk derslerinde öğrenciler, hukukun bazı temel kavramlarını, aile hukukunu ve tüzel kişilere ilişkin bilgileri öğrenirler. Medeni hukuk dersi bütün hukuk fakültelerinde 1. sınıfta görülen derslerdendir.

Aile hukukunun temel ilkeleri nelerdir?

Aile hukukuna egemen olan ilkeler ve aile hukukunu oluşturan unsurlar, Türk Medeni Kanunu’nda;

 • Süreklilik İlkesi.
 • Birlik İlkesi.
 • Zayıfları Koruma İlkesi.
 • Düzenleme Özgürlüğünün Bulunmaması İlkesi.
 • Devletin Müdahalesi İlkesi.
 • Eşler Arasında Eşitlik İlkesi.
 • Geniş anlamda aile nedir?

  Geniş anlamda aile, ana, baba ve çocukların oluşturduğu topluluğu ifade eder. En geniş anlamda aile, bir ev başkanının yönetiminde aynı çatı altında aile halinde birlikte yaşayan kimselerden oluşmuş bulunan insan topluluğudur. Medeni Kanunumuz bu anlamdaki aileyi de düzenlemiştir.

  Medeni Hukuk nereden alınmıştır?

  Türk Kanunu Medenisi, Türkiye’de 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM’de kabul edilen ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayılı kanundur.

  Aile hukuku hangi maddeler?

  Medeni Kanun’da Aile Hukuku düzenlemesi

  Aile Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nda ‘İkinci Kitap’ta düzenlenmiştir. İkinci kitapta Birinci kısım (118.-281. maddeler ) Evlilik, İkinci kısım (282.-395. Maddeler) Hısımlık, Üçüncü kısım (396. -494. Maddeler) Vesayet başlıkları altında düzenleme yapılmıştır.

  You might be interested:  E Devletten Aile Bildirimi Nasıl Yapılır?

  Hak ehliyetine sahip olmak için hangi şartlar aranır?

  Hak ehliyeti, kişinin hak ve borçlara sahip olabilmesidir. Hak ehliyeti, kişinin insan olma vasfı nedeniyle kazanmış olduğu bir ehliyettir. Nitekim Türk Medeni Kanunu m.8/1, “her insanın hak ehliyeti vardır.” hükmüne amirdir. Bu nedenle ana karnından sağ olarak doğan her insan hak ehliyetine haiz olacaktır.

  Aile hukuku evlenme ve boşanma gibi konular hangi başlık altında incelenmektedir?

  Aile Hukuku, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında olup çeşitli alt konuları incelenmektedir. Bu konular Nişanlanma, Evlenme (Şartları ve Hükümleri), Boşanma (Şartları ve Sonuçları), Evlat Edinme, Mal Rejimleri, Aile Konutu, Soybağı, Velayet, Nafaka – Çocuk Nafakası, Vesayet ve Kayyımlıktır.

  Filminde aile hukuku evlenme boşanma gibi konular hangi başlık altında incelenmektedir?

  Aile hukukunun ana konuları; nişanlanma, evlenme koşulları, aile konutu, boşanma koşulları, velayet, evlat edinme, nafaka hakkı, iştirak nafakası, yardım nafakası, maddi ve manevi tazminat davaları gibi konuları içermektedir.

  Fıkıh ilminde aile hukuku evlenme ve boşanma gibi konular hangi başlık altında toplanır?

  İslâm hukukunun kapsamına giren aile hukuku, miras ve ceza hukuku ana başlıkları altında konular detaylı olarak işlenmiştir.