Aile Ikamet Izni Nasıl Alınır?

Aile İkamet İzni Nasıl Alınır? Aile ikamet izni nasıl alınır konusunda sürecin başlangıcı online olarak yapılmaktadır. Başvuru ekranında ilk başvuru ya da aile ikamet izni uzatma olarak seçim yapılmalıdır. Göç idaresinin online platformu üzerinden ön başvuru formu doldurulmalıdır.
Aile ikamet izni başvurusu yabancının ikamet etmekte olduğu ildeki İl Göç İdaresi’ne online sistem üzerinden bilgilerin girilmesi sonucu yapılan kayıt formu ve randevu ile yapılır. Başvurular yabancının kendisi tarafından yapılabildiği gibi aracı kurumlar ve 3. Şahıslar tarafından da yapılabilir.

Aile ikameti kimler alabilir?

Aile ikamet izni kimlere verilebilir? Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birisine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin; Yabancı eşine (Birden fazla eşi olması halinde eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir.

Aile ikamet izni nasıl alinir?

Aile İkamet İzni İçin İstenen Belgeler

 1. İkamet İzni Formu;
 2. Pasaportun aslı ve fotokopisi;
 3. 4 Adet fotoğraf;
 4. Evlilik Cüzdanı;
 5. Destekleyici eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi;
 6. Destekleyicinin eşi;
 7. Sağlık sigortası (Tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde olmalı);
 8. Destekleyicinin gelir düzeyini gösteren belge;
You might be interested:  Tapuda Aile Şerhi Ne Demek?

Aile ikamet izni kaç para?

İkamet izni kart ücreti için 160 TL, İkamet izni harç ücreti için 1040 TL, İzin başvurusunda bulunan yabancının yaşına göre değişmekle birlikte sağlık sigortası ücreti (500 TL – 1750 TL arasında farklılık göstermektedir.

Aile ikamet izni ne zaman alınır?

İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

Aile ikamet izni olanlar çalışabilir mi?

İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli midir? Hayır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur.

Türkiye’de evlilik oturma izni nasıl alınır?

Türkiye’ de evli olan bir yabancı da yapılan evliliğin türk makamları tarafından da onaylanmış olması şartı aranmaktadır. Bir Türk vatandaşı ile evli olan kişiye 3 yıllık bir ikamet izni verilmektedir. İlk müracaat sırasında bir ikamet beyannamesi formu doldurulması istenir.

Eşim yabancı uyruklu çalışma izni nasıl alınır?

ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAATI NEREYE YAPILIR? Çalışma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşları yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışında ise vatandaşı oldukları ya da yasal olarak yaşadıkları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına başvuru yapabilirler.

Geçici ikametgah belgesi nasıl alınır?

Geçmişte sadece muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesini, günümüzde Nüfus Müdürlükleri ve e-Devlet yoluyla da almak mümkün. Müdürlüklerden nüfus cüzdanınızla alabileceğiniz ikametgah belgesini, e-Devlet uygulaması ile sıra beklemeden ve zaman kaybı yaşamadan edinebilirsiniz.

5 yıl kesintisiz ikamet ne demek?

Buna göre, ikamet süresiyle Türk vatandaşlığı kazanılması için kesintisiz olarak 5 yıl ülkede ikamet edilmesi gerekiyor. Yabancıların ikamet süreleri Göç İdaresi Müdürlüklerinde hesaplanmaktadır.

You might be interested:  Aile Sağlığı Merkezleri Nereye Bağlı?

Yabancıların ceza parası ne kadar 2022?

Bu tür bir durumda kendisinin ödemesi gereken miktar 2022 yılı için 25 USD (İlk ay harç bedeli) + 35 USD (İlk aydan sonraki her ay için 5 USD) + Kart bedeli (2022 yılı için 110 TL) ve 240 TL idari para cezasının toplamı olacaktır.

Oturma izni uzatma ne kadar?

Öğrenci Oturma İzni Uzatması

Öğrenimin uzadığına dair getirilen her yıl için, birer senelik uzatma yapılabilir. Yani belge 2 yıllık bir öğrenim sürecini ifade etse de uzatma bir senelik talep edilebilir, sonraki yıl yeniden başvuru yapılması gerekir.

Yabancılar için oturma izni ne kadar?

Türkiye’ye gelen yabancılar 180 gün içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almadan kalabilmektedir. Ancak bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların kalış amaçlarına göre ikamet tezkeresi almaları zorunludur.

Adres bildirim süresi ne kadar?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50’nci maddesine göre, adres değişikliği bildirimi, 20 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 128,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Yeni yapılan binada oturma izni nasıl alınır?

İskan belgesi için gerekli belgeler şu şekilde belirlenmiştir;

 1. Yapı Kullanım İzni istemiyle yazılan dilekçe.
 2. Tapu kaydı bilgileri.
 3. Vergi Dairesi’nden ”borcu yoktur” yazısı
 4. Dış Kanal Belgesi (İZSU)
 5. Telekom Vizesi.
 6. Proje Müellifleri Raporu.
 7. Yapı Denetim Kuruluşu’ndan alınan belge.

Ikamet izni uzatma ne zaman yapılır?

İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet izin süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmaktadır.