Aile Ile Diğer Topluluklar Arasında Hangi Farklılıklar Ve Benzerlikler Vardır?

Aile ile Diğer Topluluklar Arasındaki Farklar Aile bireyleri arasında kan bağı bulunur fakat diğer topluluklar arasında kan bağı bulunmaz. Aileyi bir arada tutan saygı ve sevgi olmasına rağmen, diğer topluluklarda sevgiye ihtiyaç yoktur. Herkesin birbirine saygılı olması yeterlidir.