Aile Kelimesi Satır Sonunda Nasıl Ayrılır?

Örneğin AİLE sözcüğü satır sonuna sığmıyorsa, satır sonuna A–, bir alttaki satırın başina İLE yazılmaz. Ya satır sonuna Aİ– ve bir alttaki satıra LE yazılır ya da bir alt satıra geçilip sözcük bölünmeden AİLE yazılır.

Hangi kelimeler satir sonunda Bolunmez?

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram vb. Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.

Heceleri ayırmak için kullanılan şey nedir?

Kısa çizgi (-) veya tire, sözcükleri birleştirmek ve tek bir sözcüğün hecelerini ayırmak için kullanılan bir noktalama işaretidir.

Satır sonunda tek harf bırakılır mı?

Birleşik kelimeler satır sonunda bölünürken tek bir sözcükmüş gibi hecelere ayrılır. Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz. Kesme işareti satır sonuna geldiği zaman yalnız kesme işareti kullanılır;ayrıca kısa çizgi kullanılmaz.

Özel isimlere gelen ekler Hecelerine nasıl ayrılır?

Özel isimlere getirilen eklerde kesme işareti kullanılır. Kelimenin kökü ile getirilen durum, bildirme ve iyelik eklerinin arasına kesme işareti konur. Şehir, ülke ve insan isimleri dışında hayvanlara verilen özel isimlere gelen ekleri ayırmak için de kullanılmalıdır.

You might be interested:  Aile Serefi Filmi Ne Zaman Cekildi?

Hanımeli kelimesi satır sonunda nasıl ayrılır?

Görüldüğü üzere Hanımeli kelime grubu 4 heceden oluşmaktadır. Her bir hece eşit şekilde 2 harften meydana gelir. Bu şekilde alt kısmına çizgi çekerek çalışmak mümkündür. Böylece hanımeli kelimesi için yanlış yapmadan daha etkin şekilde hecelenmesi anlaşılabilir.

Türkiye hecelere nasıl ayrılır?

Elazığ’da Hazardağlı İlköğretim Okulu 3/B sınıfında eğitim-öğretim gören Hiranur İrgören, heceleme ödevinde Türkiye kelimesini ayırmadı. Nedenini soran öğretmenine de ‘Türkiye bölünmez. Türkiye tek hecedir. Bu nedenle Türkiye kelimesini hecelere ayırmadım” cevabını verdi.

Virgül nerelerde kullanılır?

Virgül (, ) İşareti ve Kullanıldığı Yerler

 • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
 • Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:
 • Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur:
 • Metinde konuşmaları belirtmek için ne kullanılır?

  Uzun çizgi genel olarak konuşmaları belirtirken kullanılır. Farklı görevlerinin olup olmadığı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Uzun çizginin bir diğer adı da konuşma çizgisidir. Konuşma çizgisinin kullanımı özellikleri roman gibi uzun ve bol konuşma içeren yazılı metinlerde kullanılır.

  Bir sözcükten veya cümleden sonra açıklama ve tanım yapılacaksa ne kullanılır?

  İki nokta, Türk Dil Kurumu (TDK sözlüğünde “Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan noktalama işareti” olarak yer alıyor.

  Kızılırmak satır sonuna nasıl yazılır?

  Doğru kullanımı Kızılırmak şeklinde olmalıdır.

  Doğru heceleme nasıl yapılır?

  Heceleme algoritması şu şekilde çalışıyor :

  1. En sağdaki sesli harfin konumunu bul.
  2. En sağdaki sesli harfin solundaki harf sesli ise o zaman bu en sağdaki sesli harften sağa doğru heceyi ayır.
  3. Yok, en sağdaki sesli harfin solundaki harf sessiz harf ise bu sessiz harfi de heceye ekle ve o şekilde ayır.
  You might be interested:  Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hemşire Ne Iş Yapar?

  Ilkokul heceleri nasıl ayrılır?

  İlkokul sözcüğünü hecelerine ayırırken tüm dil kurallarına uymak gerekiyor. İlk-o-kul şeklinde hecelenmesi doğru olarak kabul ediliyor.

  Özel isimlere gelen hangi ekler ayrı yazılmaz?

  UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin

  Özel isimlere gelen ekler ayrılır mı?

  Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin,

  Özel isimlere gelen hangi ekler ayrılmaz 2 sınıf?

  Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz.

  Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Kurtuluş Savaşı’nı,
 • Atatürk’üm,
 • Türkiye’mizin,
 • Fatih Sultan Mehmet’e,
 • Muhibbi’nin,
 • Gül Baba’ya,
 • Sultan Ana’nın,
 • Mehmet Emin Yurdakul’dan,