Aile Konutu Şerhi Harcı Ne Kadar?

1-)Aile konutu şerhinin tapuya kayıt edilmesi için herhangi bir harç veya masraf alınmaz, işlem Tapu Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılır. Aile konutu şerhi, Tapu’da kayıt maliki olmayan eşi korumak maksadı ile getirilmiş bir düzenlemedir.

Aile konutu şerhi olmayan ev satılabilir mi?

Tapuya aile konutu şerhi konulan bir ev eşin rızası olmadan kiralanamıyor ve satılamıyor.

Aile konut şerhi nasıl konur?

Aile konutu şerhi iki halde tapu kütüğüne işlenmektedir. Bunlardan birisi mahkeme kararı iledir. Bu halde tarafların ayrıca bir belge sunmaları gerekmemektedir. İlamı veren mahkeme, ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak şerhin tapu kütüğüne işlenmesini sağlayacaktır.

Aile konutu şerhi için ne gerekli?

Aile Konutu Şerhi Koydurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Şerh talebini içeren dilekçe.
 • Evlilik cüzdanı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Başvuran tarafa ait T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı
 • Söz konusu meskenin aile konutu olduğunu gösteren muhtarlıktan alınacak belge.
 • Aile konutu şerhi e devletten yapılır mı?

  35-) Aile Konutu Şerhi E Devlette Görünür Mü

  You might be interested:  Büyük Aile Çiftliği Ne Zaman Başlıyor?

  Dava sonucunda elde edilen bu hak ve şerh, e-devlet içerisinde yer alan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” “Web tapu işlemleri” bölümünde görülebilir. Ayrıca kişiler burada kendi üzerlerine kayıtlı tüm tapuları görme hakkına sahip olacaktır.

  Aile konutu şerhi satışa engel mi?

  Aile Konutu Şerhi Olan Ev Satılabilir Mi? Boşanma aşamasında ya da eşlerden birinin borçlanması durumunda şerh konulması tedbir alınması en sık rastlanan adımların başında gelmektedir. Aile konutuna şerh konulması durumunda bu şerhi koyan kişinin itirazı kaldırılmadan, evin satılması söz konusu olmayacaktır.

  Tapuya şerh koyma ücreti ne kadar?

  Tapu sahibi ve emlak sektörü çalışanları tarafından merak edilen 2022 yılı tapuya şerh koyma ücreti, resmi gazetede binde 6,83 olarak belirlenmiştir.

  Tapuya şerh koydurmak için ne gerekli?

  Tapuya şerh konulması için öncelikle Tapu Müdürlüğü’ne gitmek gerekir. Tapuya şerh koydurabilmek için; talep dilekçesi, gayrimenkulün aile gayrimenkulü olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge ve nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı gerekiyor.

  Aile konutu şerhi olan ev icra yoluyla satılır mi?

  Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, yapılan bu satış yasal olarak geçersiz sayılıyor. Yapılan satışa onay vermeyen eş, Medeni Kanun 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası açabiliyor.

  Tapuya aile şerhi koymak ne demek?

  Aile konutu şerhi ise eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satma ya da kiralama gibi bir işlem yapmasını engelleyen bir düzenlemedir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır.

  Aile konutu şerhi başvurusu nasıl yapılır?

  Aile Konutu Şerhi Başvurusu Nasıl Yapılır? Aile konutuna malik olmayan eş tek başına tapu müdürlüğüne başvuru yaparak aile konutu şerhi talebinde bulunabilir. Bununla birlikte malik olan eş veyahut her ikisi birlikte tapu müdürlüğüne başvurmak suretiyle de aile konutu şerhi talebinde bulunabilir.

  You might be interested:  Aile Hekimleri Hangi Kuruma Bağlı?

  Kiralik eve aile konutu şerhi nasıl konulur?

  Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur? Eşlerden birinin nüfus müdürlüğünden yahut MERNİS’ten aldığı “yerleşim yeri (ikametgah) belgesi” ve “nüfus kayıt örneği” eşliğinde başvurması tapu siciline aile konutu şerhi koyulabilmesi için yeterli olacaktır.

  Tapuda aile şerhi nasıl kaldırılır?

  Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması:

  1. Aile konutu şerhi, taşınmazın sahibi olmayan eşin talebiyle konulmuşsa, yine o eşin talebiyle kaldırılır,
  2. Eşler birlikte başvurarak şerhi koydurduysa, birlikte başvurarak ya da lehine şerh verilenin talebiyle şerhi kaldırabilirler,

  Tapu ekspertiz onayı e-devlet nasıl yapılır?

  vatandaşı maliklerde web tapu sistemi vatandaş portalı üzerinden veya ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden, Ticaret şirketlerinde web tapu sistemi şirket portalı üzerinden, sol menüde yer alan “Yetki işlemleri” bölümünde bulunan “Değerleme Yetki Onay” bölümü üzerinde onaylaması gerekmektedir.

  E-devlet üzerinden ev satışı nasıl yapılır?

  Vatandaşlar; sisteme alıcı ve satıcının T.C. kimlik numarası, e-devlet şifresi, telefon numarası ve tapu müdürlüğü ismini giriyor. Sonrasında tapu müdürlüğü tarafından harç miktarı hesaplanıp vatandaşlara bildiriliyor. Vatandaşların ücretlerini yatırmalarının ardından web tapu randevu saati SMS ile iletiliyor.

  Ipotekli eve aile konutu şerhi konulur mu?

  Aile konutu için tapuya ille de ‘aile konutudur’ şerhinin yazılmasına gerek yok. Bankanın yaptığı ipotek işlemi geçersizdir.