Aile Konutu Şerhi Tesisi Ne Demek?

Aile konutu şerhi 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’unun 194.maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre aile konutu şerhi, eşlerden birinin aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshetmesini, diğer eşin rızası olmadan aile konutunu devretmesini ya da aile konutu üstünde kısıtlayıcı hak tesis etmesine engel olur.

Aile konutu şerhi konulması çekişmeli ne demek?

AİLE KONUTU ŞERHİ NE DEMEKTİR? Aile konutu şerhi eşlerden birinin, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedememesi, aile konutunu devredememesi veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaması amacıyla tapuya yapılan bildirim demektir.

Aile konutu şerhi konulması ne demek?

Aile konutu şerhi ise eşlerden birinin diğerinin izni olmadan konut üzerinde satma ya da kiralama gibi bir işlem yapmasını engelleyen bir düzenlemedir. Tapuya şerh düşülerek gerçekleştirilen aile konutu şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır.

Aile konutu şerhi satışa engel mi?

Aile Konutu Şerhi Olan Ev Satılabilir Mi? Boşanma aşamasında ya da eşlerden birinin borçlanması durumunda şerh konulması tedbir alınması en sık rastlanan adımların başında gelmektedir. Aile konutuna şerh konulması durumunda bu şerhi koyan kişinin itirazı kaldırılmadan, evin satılması söz konusu olmayacaktır.

You might be interested:  Buyuk Aile Ciftligi Nerede Cekildi?

Aile konutu şerhi olup olmadığı nasıl anlaş?

Aile konutu şerhi iki halde tapu kütüğüne işlenmektedir. Bunlardan birisi mahkeme kararı iledir. Bu halde tarafların ayrıca bir belge sunmaları gerekmemektedir. İlamı veren mahkeme, ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak şerhin tapu kütüğüne işlenmesini sağlayacaktır.

Aile konutu şerhi konulmayan ev satilabilir mi?

Şerh Yoksa

Rızası alınmayan eşin satıştan sonra işleme onay vermesi durumunda satış geçerli hale gelir. Rızası açık bir şekilde alınmayan eş tapu kaydının düzeltilmesi davası açabilir. Aile konutunu satın alan kişi satın aldığı aile konutunu iyi niyetli başka birine satmışsa satış geçerli olur.

Aile konutu şerhi hangi hallerde kalkar?

Aile şerhi, konutun sahibi olmayan eşin talebi ile işlenmiş ise, aynı eşin talebi ile kaldırılır. Eğer şerh her iki eşin de birlikte talebi ile işlenmiş ise, yine iki eşin talebi ile kaldırılabilir. Aile konutu şerhinin kaldırıldığı vefat, taşınma boşanma gibi bazı başka durumlar da vardır.

Aile konutu şerhi kurucu mu açıklayıcı mı?

Aile konutu şerhi kurucu değil, açıklayıcı niteliklidir. Bunun sonucu olarak kanunda aile konutuna ilişkin koruyucu hükümlerin etkisi tapuya şerh verilmesiyle değil, konutun aile konutu niteliğine sahip olmasıyla doğar.

Tapuda şerh kaldırma kaç gün sürer?

Tapuya eklenen şerh, genellikle 5 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Şerh süresi, borç ödemesi ve benzeri gibi kriterlerde borcun tamamen ödenmesiyle de ortadan kalkabilir. Ancak farklı durumlarda şerhin kaldırılması daha uzun sürebilir ve kaldırma işlemi için hukuki yollara başvurulması gerekebilir.

Aile konutu şerhi olan ev icra yoluyla satılır mi?

Aile konutu, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, yapılan bu satış yasal olarak geçersiz sayılıyor. Yapılan satışa onay vermeyen eş, Medeni Kanun 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası açabiliyor.

You might be interested:  Aile Görüşmesi Nasıl Yapılır?

Aile konutu şerhi e devletten yapılır mı?

35-) Aile Konutu Şerhi E Devlette Görünür Mü

Dava sonucunda elde edilen bu hak ve şerh, e-devlet içerisinde yer alan “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” “Web tapu işlemleri” bölümünde görülebilir. Ayrıca kişiler burada kendi üzerlerine kayıtlı tüm tapuları görme hakkına sahip olacaktır.

Aile konutu şerhi ne zaman sona erer?

Tapudaki aile konutu şerhi taraflar arasında evlilik birliğinin devam ettiği sürece geçerliliğini koruyacaktır. Söz konusu evliliğin sona ermesi halinde veya tarafların evlilik süresinde birlikte şerhin kaldırılmasını istemeleri halinde bu şerh tapudan kaldırılabiliyor.

Aile konutu şerhi boşanma ile kalkar mı?

Boşanma kararı ile artık söz konusu konut, eşlerin bir arada oturduğu konut olmaktan çıkacağı için aile konutu şerhinin de bir anlamı kalmayacaktır. Eşlerden biri, tapu müdürlüğüne boşanma kararının ibrazı ile başvurarak aile konutu şerhinin kaldırılmasını talep edebilir.

Tapuda aile şerh olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Peki, tapu şerhi nasıl sorgulanır? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tapu Bilgileri Sorgulama Sistemi’nden online bir şekilde şerh sorgulaması yapabilirsiniz.

Tapuya şerh konulursa ne olur?

Tapuya şerh koymak; taşınmaz bir malın sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için konulan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulamadır. Tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenir. Bu uygulama, taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkının bulunduğunu gösterir.

Eş tapuya şerh koydurabilir mi?

Aile konutu olarak kabul edilen gayrı menkulün maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair kayıt (şerh) koydurabilir.