Aile Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Buna göre aile mahkemelerinin görevleri şunlardır: Şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi maksadıyla tedbir kararları vermek (6284 sayılı Kanun m.4, m.5).

12 aile mahkemesi hangi davalara bakar?

Evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin sonlandırılması davası, Terk ihtarı, Vesayet davaları aile mahkemelerinin görev alanına giren davalardır.

Aile hukuku hangi davalara bakar?

Aile mahkemelerinin görevleri ve baktığı davalar şunlardır: – Şiddet mağduru kadınların, çocukların, kişilerin korunması ve kişilere yönelik şiddetin engellenmesi maksadıyla tedbir kararları verir. – Boşanma davalarına ve evliliği konu edinen davalara bakar. – Evlenmenin butlanı ya da iptali davalarına bakar.

Aile mahkemesine kim bakar?

Madde 2- Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir.

Asliye hukuk ne demek?

Mahkemeler devletin yargı görevini yerine getiren bağımsız mercilerdir. İlk derece mahkemeleri de bir uyuşmazlığın çözülmesi için başvurulan ilk mahkemelerdir. Asliye hukuk mahkemesi de bir ilk derece mahkemesi olup çeşitli uyuşmazlıkları inceleyerek karara bağlar.

You might be interested:  Aile Arasında Filmi Nerede Çekildi?

Aile mahkemesi ne kadar sürer?

Boşanma davasında davanın açılması, tensip zaptının hazırlanması, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi en son olarak da 2. cevaba cevap dilekçesi aşaması tamamlandığında ilk duruşmanın aile mahkemesinde verilmesi süresi ortalama 90 gün ile 120 gün arasında değişmektedir.

Aile hukuku avukatı ne iş yapar?

Bunların başında anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası gelmektedir. Bunun yanı sıra, nafaka, tazminat, soybağının reddi, babalık davası, velayetin değiştirilmesi davalarıdır. Bunlara ek olarak vasi ve vesayet konulu davalar da aile hukuku ve medeni hukuk uzmanı olan avukatların çalışma alanındadır.

Asliye Mahkemesi ne demek?

Asliye ceza mahkemesi, ceza yargılaması sisteminin temel mahkemelerinden biridir. Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

Sulh hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

Mülga 1086 Sayılı HMUK’dan farklı olarak bu düzenlemede miktar ayırımı yapılmaksızın tahliye, alacak, tazminat, kiracılık sıfatının tespiti gibi tüm kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri Sulh Hukuk Mahkemesi olarak gösterilmiştir.

Aile mahkemesine nasıl başvurabilirim?

Aile Mahkemesine başvuru yapmak için öncelikle bulunduğunuz il veya ilçesi adliyesine gidip aile mahkemesine dilekçe yazmaktır. Böylelikle başvurunuz oluşacaktır. Dava esasi olmadan hâkim önce her iki tarafı sulh olmaya davet eder ve aile mahkemesi sulh olmazsa hâkim dava esasına taşımaktadır.

Aile Mahkemesine neden gidilir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Bu uyuşmazlıklar yetkili aile mahkemesinde açılacak dava ile çözüme kavuşturulur. Bu dava ve işlere örnek olarak şunlar verilebilir: Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası

Aile mahkemesi nerede bulunur?

“Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” Görüldüğü üzere ikametgahınızın bulunduğu yerde bulunan aile mahkemesinde boşanma davası açılabilmektedir.

You might be interested:  Aile Tanışma Nasıl Olur?

Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GÖREVLERİ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davarlarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.

Asliye Hukuk Mahkemeleri hangileri?

Özel Mahkemeler Hangileridir?

 • Sulh hukuk mahkemeleri,
 • Asliye ticaret mahkemeleri,
 • Kadastro mahkemeleri,
 • İş mahkemeleri,
 • İcra mahkemeleri,
 • Tüketici mahkemeleri,
 • Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri,
 • Aile mahkemeleri.
 • Asliye ve sulh ne demek?

  Asliye hukuk mahkemesi ve sulh hukuk mahkemesi özel hukuk uyuşmazlıklarına bakmakla görevli temel iki mahkemedir. Genel mahkemelerden olan asliye hukuk mahkemesinin görevi asıl, sulh hukuk mahkemesinin görevi ise istisnadır.