Aile Planlaması Nerede Yapılır?

Türkiye’de aile planlaması hizmetleri; Sağlık Bakanlığı ‘na bağlı olan sağlık ocakları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri ve hastanelerin yanında SSK hastaneleri, üniversite ve diğer kamu kuruluşlarının hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinde verilmektedir.
Aile Planlaması Hizmetleri Nerelerde Sunulmaktadır? Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Ana Çocuk Sagligi ve Aile Planlaması Merkezleri de bu hizmetlerin halka ulaştırılmasında kilit rol oynamaktadır. Eczaneler de bazı gebeliği önleyici yöntemlerin (kondom, KOK, spermisit) halka ulaştırılmasında rol alır.

Aile planlaması kim yapar?

Aile Planlaması Hizmetleri Veren Resmi Kuruluşlar Nelerdir? Aile Sağlığı ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri bu hizmetlerin halka ulaştırılmasında kilit rol oynar. Kliniğe dayalı hizmetlerin yanı sıra ebe ve hemşireler aile planlaması hizmetlerinin sunumunda danışman, eğitici, uygulayıcı ve araştırıcı rollerde görev alır.

Aile planlaması yöntemleri nelerdir?

Bu yöntemlerin en sık kullanılanları; Doğum kontrol hapları, Rahim içi araçlar (spiraller), Bariyer yöntemler (Kondom) olarak sıralanabilir.

Aile planlaması danışmanlık hizmetleri nelerdir?

AİLE PLANLAMASINDA DANIŞMANLIK Danışmanlık, başvuranların üreme sağlığı ko- nusunda bilgilenmelerini sağlayarak, durumla- rina uygun aile planlaması yöntemini bilinçli olarak seçmelerine ve bu karardan memnun olarak seçilen yöntemi etkili ve güvenli bir şekil- de kullanabilmelerine yardımcı olmaktır.

You might be interested:  Bir Aile Hikayesi Ne Zaman Başlıyor?

Aile planlaması hangi anayasa?

2827 sayılı kanunda aile planlaması (kanunun adı gereği nüfus planlaması adı altında), “fertlerin istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları” olarak tanımlanmıştır.

Aile planlaması Bölümü neye bakar?

Jinekoloji, kadın bedenine ve üreme sağlığına odaklanan bir tıp dalıdır. Jinekoloji alt branşları; obstetri yani doğum, kadın hastalıkları, kısırlık, tüp bebek, aile planlaması, jinekolojik onkoloji, cinsel hastalıklar ve cinsel problemler gibi konulardır.

Kadına ait aile planlaması nedir?

Aile planlaması sanılanın aksine evli çiftlerin çocuk sahibi olmasını engellemek ya da kısıtlamak değil; bilakis çiftlerin istedikleri, hazır oldukları zamanda ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmasını planlamalarıdır.

Doğal aile planlaması yöntemleri nelerdir?

Yöntemler

 1. Laktasyonel Amenore (LAM)
 2. Servikal Mukus Yöntemi (Ovülasyon):
 3. 3. Bazal Vücut Isısı Yöntemi:
 4. Billing Ovülasyon Yöntemi (BOM):
 5. Semptotermal Yöntem:
 6. İki gün Yöntemi:
 7. 7. Servikal Palpasyon Yöntemi:
 8. Standard Günler Metodu (SGM)

Modern aile planlaması yöntemleri nelerdir?

2) Modern yöntemler: Etkinlik güçleri oldukça yüksek olan bu grupta doğum kontrol hapları, rahim içi araç, mirena (hormonlu rahim içi araç), cilt altı implant, tüp ligasyonu, vasektomi, aylık ya da 3 aylık iğneler ve sperm öldüren jel, köpük, fitil v.s. yer almaktadır.

Aile planlaması korunma yöntemleri nelerdir?

Genel Korunma Yöntemleri

 1. Hap ve Mini Hap. Her gün düzenli alınması gerekir.
 2. Aylık İğne. Düzenli olarak ayda bir kez, kas içine enjeksiyonla uygulanır.
 3. Üç Aylık İğne. Düzenli olarak üç ayda bir, kas içine enjeksiyonla uygulanır.
 4. Deri Altı Kapsülleri.
 5. Rahim İçi Araç
 6. Kondom (Prezervatif, Kılıf, Kaput)
 7. Diyafram.
 8. Kadın Kondomu.

Aile planlaması hizmeti nedir?

Aile planlaması; eşlerin istedikleri zamanda, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmaları veya kişisel isteklerine ve ekonomik olanaklarına göre çocuk sayılarını belirlemesi ve doğum aralıklarını istedikleri şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar.

You might be interested:  Adres Değişikliğinde Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

Aile planlaması yönteme özel danışmanlık nedir?

Danışmanlık hizmetine başvuranlar, belli bir aile planlaması yöntemini kullanmaya karar verdiğinde yönteme özel danışmanlık verilir. Danışman, bu aşamada seçilen yöntemin etki mekanizması, etkililiği, olumlu ve olumsuz yanlarını kişiye anlatır; kişinin fikirlerini paylaşmasına yardımcı olur.

Aile planlaması kişiyi nasıl etkiler?

Aile Planlamasının Anne Açısından Yararları

 Gebelik, doğum ve düşük nedeniyle anne ölümleri azalır.  Annenin üreme organlarına ait sağlık sorunları azalır.  Doğuma yönelik komplikasyonlar azalır.

Anayasamızın 41 maddesi nedir?

Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Anayasanın 49 maddesi nedir?

1982 Anayasası m 49’a göre, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.”

Aile planlaması kanunu ne zaman çıktı?

Tarihi:27.05.1983 R.G.