Aile Tarihi Oluştururken Hangi Kaynaklardan Yararlanılır?

Aile tarihi sözlü ve az da olsa görsel kaynaklardan yararlanılarak oluşturulabilir. Ailemize dair öğrenmek istediğimiz şeyleri genellikle yazılı kaynaklardan bulamayız. Bunun için aile bireylerimizin sözlü anlatımından faydalanırız.
Özellikle madalyalar ve eski eşyaları ile beraber birçok mektup, aile tarihi çıkarmak için önemli kanıtlardır. Ayrıca eski fotoğraflara bakarak da yine aile tarihini oluşturabilmek için büyük bir kolaylık sağlar.

Aile tarihini araştırırken nelerden yararlanırız?

Görsel ve yazılı kaynaklar

 • Fotoğraflar.
 • Mektuplar.
 • Diplomalar.
 • Kimlikler.
 • Koleksiyonlar.
 • Belgeler.
 • Aile tarihimizi araştırmada kullandığımız bir yöntem nedir?

  Aile tarihi hazırlanırken genellikle sözlü tarih yöntemi kullanılır. Sözlü tarih, olayların tanığı olan kişilerle yapılan söyleşilere dayanılarak yazılır. Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih yönteminin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden de yararlanırız.

  Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak oluşturduğumuz şemaya ne ad verilir?

  Soy ağacı olarak bilinen, bir başka ismi de aile ağacı olan bu kavram, belirli bir kişinin soyundan olan tüm kişileri, ya da bilgilerine ulaşabildiği tüm akrabalarını gösteren bir çizelge türüdür.

  4 sınıf sözlü tarih ne demektir?

  Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanı ve

  You might be interested:  Aile Adli Sicil Kaydı Nasıl Alınır?

  Aile kaynakları nelerdir?

  Ailenin kaynakları; bireysel kaynaklar (para, zaman ve enerji, bilgi, beceri), teknolojik kaynaklar (araç gereç, materyaller), toplumsal kaynaklar (kütüphane, konferans, sergi, gösteri) olmak üzere üç grup altında toplanır.

  Sözlü tarih çalışmasında ilk yapılması gereken nedir?

  Sözlü tarih çalışmasının aşamaları şunlardır:

  1. Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
  2. Görüşme yeri ve zamanı belirlenir.
  3. Sorular belirlenir.
  4. Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler hazırlanır.
  5. Görüşme yapılır.
  6. Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hâle getirilir.

  Sözlü tarih Araştırması Nasıl Yapılır?

  Sözlü tarih yönteminde görüşülen kişiye belli bir tema etrafında sorular sorularak görüşme yapılabileceği gibi, daha genel konularda sorularla onun belleğindeki bilgilerin kayıt altına alınması sağlanır. Görüşme kayıtlarının derlenmesinden sonra sistematik ve profesyonel bir analiz yapılır.

  Yazılı kaynaklar nelerdir 4 sınıf?

  Yazılı Kaynaklar * Yazının icadından sonraki döneme ait yazılı sesli ve görüntülü belgelerdir. * Anallar, Fermanlar, kitabeler, paralar, kanunnameler, tabletler, anıtlar, film, video, teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ve sesli görüntülü kaynaklar yazılı kaynaklardır.

  Şecere ağacı nedir?

  Bir kişinin, bir ailenin kökü durumunda olan en uzak atalardan başlayarak gövde ve dallar konumundaki babaları ve onların çocuklarını gösteren ağaç şeklinde şematik çizime şecere denir. Ayrıca soy ağacı, soy kütüğü, ensâb kütüğü, nesepnâme, silsilenâme kelimeleri de bu anlamda kullanılmaktadır.

  Soyağacı nedir kısaca Biyoloji?

  Soyağacı ya da şecere, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer.

  4 sınıf sözlü tarih aşamaları nelerdir?

  Sözlü tarih üç kısımdan oluşur. Bu aşamalar; hazırlık aşaması, görüşmenin yapılması ve kaydedilmesi aşaması ve görüşmenin metin haline dönüştürülmesi aşamadır.

  Yazılı tarih ne demektir?

  Tarih Yazılı Kaynaklara Dayanmak Zorundadır

  You might be interested:  Kamu Personeli Aile Bildirimi Nasıl Yapılır?

  Tarih yazının icadı ile başlar. Çünkü tarih bir bilim olarak kendisine kaynak oluşturabilecek yazılı kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu anlamda şöyle diyebiliriz; tarih, yazılı belgelere geçmiş olan geçmişin incelenmesidir.

  Sözlü tarih Nedir makale?

  Creswell’e (1997) göre sözlü tarih; araştırmacının bir bireyden ya da bireylerden olaylar hakkında kişisel olarak bilgileri hatırlamasını, sebeplerini ve etkilerini toplamasını öngören bir yaklaşımdır.