Aile Tarihini Oluştururken Hangi Kaynaklardan Faydalanırsınız?

Aile tarihi sözlü ve az da olsa görsel kaynaklardan yararlanılarak oluşturulabilir. Ailemize dair öğrenmek istediğimiz şeyleri genellikle yazılı kaynaklardan bulamayız. Bunun için aile bireylerimizin sözlü anlatımından faydalanırız.

Aile tarihini araştırırken nelerden yararlanmalıyız?

Ailemizin bir tarihi vardır ve bunu soy ağacı ile anlayabiliriz. Yani ailemizde kimler var bunları fotoğrafları ve isimleri ile beraber oluşturduğunuz soy ağacı içerisine ekleriz. Aileyi öğrendikten sonra aynı zamanda ailemiz içerisinde akrabalarımız vardır.

Aile tarihimizi öğrenirken sözlü tarih yöntemi dışında kullanabileceğimiz kaynaklar nelerdir?

Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih yönteminin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden de yararlanırız. Fotoğraflar, mektuplar, diplomalar, koleksiyonlar, kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları bu tür kaynaklardan bazılarıdır.

Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak oluşturduğumuz şemaya ne ad verilir?

Soy ağacı olarak bilinen, bir başka ismi de aile ağacı olan bu kavram, belirli bir kişinin soyundan olan tüm kişileri, ya da bilgilerine ulaşabildiği tüm akrabalarını gösteren bir çizelge türüdür.

Tarihimizi öğrenirken nelerden yararlanırız?

Görsel ve yazılı kaynaklar

 • Fotoğraflar.
 • Mektuplar.
 • Diplomalar.
 • Kimlikler.
 • Koleksiyonlar.
 • Belgeler.
 • Sözlü tarih Araştırması Nasıl Yapılır?

  Sözlü tarih yönteminde görüşülen kişiye belli bir tema etrafında sorular sorularak görüşme yapılabileceği gibi, daha genel konularda sorularla onun belleğindeki bilgilerin kayıt altına alınması sağlanır. Görüşme kayıtlarının derlenmesinden sonra sistematik ve profesyonel bir analiz yapılır.

  You might be interested:  Diğer Aile Yardımı Ne Demektir?

  Sözlü kaynakları nelerdir?

  Sözlü kaynaklar genel olarak insanların söylediği sözlerden oluşmaktadır. Sözlü kaynaklara örnek olarak söylenmiş ve dilden dile gelmiş şiirler, hikayeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, fıkralar ve atasözleridir.

  Yazılı kaynaklara örnekler nelerdir?

  b. Yazılı Kaynaklar

 • Kitabeler.
 • Kitaplar.
 • Yıllıklar ve biyografiler.
 • Antlaşmalar.
 • Fermanlar ve beratlar (Padişahların ve vezirlerin yazılı emirleri)
 • Kil tabletler.
 • Paralar.
 • Gazeteler.
 • Sözlü tarihte hangi araçlar kullanılır?

  Sözlü tarih kaynakları tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir.

  Şecere ağacı nedir?

  Bir kişinin, bir ailenin kökü durumunda olan en uzak atalardan başlayarak gövde ve dallar konumundaki babaları ve onların çocuklarını gösteren ağaç şeklinde şematik çizime şecere denir. Ayrıca soy ağacı, soy kütüğü, ensâb kütüğü, nesepnâme, silsilenâme kelimeleri de bu anlamda kullanılmaktadır.

  Soyağacı nedir kısaca Biyoloji?

  Soyağacı ya da şecere, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer.

  Bir soy ağacı nasıl yapılır?

  e-Devletten soyağacı oluşturmak için ‘www.turkiye.gov.tr’ adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli doğrulama araçları kullanılarak kimlik doğrulandıktan sonra ‘Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/soy ağacı oluşturma’ hizmeti seçilerek soyağacına ait elektronik belge alınabilecek.

  Sözlü tarih çalışmasında ilk yapılması gereken nedir?

  Sözlü tarih çalışmasının aşamaları şunlardır:

  1. Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
  2. Görüşme yeri ve zamanı belirlenir.
  3. Sorular belirlenir.
  4. Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler hazırlanır.
  5. Görüşme yapılır.
  6. Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hâle getirilir.