Aile Tarihini Yazmak Için Hangi Yöntemler Kullanılır Neler Yaparsınız?

Sınıf Sosyal Bilgiler yazımızda Ailenizin tarihini yazmak için hangi yöntemleri kullanır, neler yaparsınız? ders konusu kısaca ele alacağız. Cevap : Ailem gelişen önemli olayları kaydetmek ve ölümsüzleştirmek için genel olarak fotoğraf ve video gibi unsurları kullanır. Böylelikle ailemizin tarihi nesilden nesle aktarılır.

Aile tarihini yazarken nelerden yararlanırız?

Görsel ve yazılı kaynaklar

 • Fotoğraflar.
 • Mektuplar.
 • Diplomalar.
 • Kimlikler.
 • Koleksiyonlar.
 • Belgeler.
 • Aile Tarihi hazırlanırken hangi yöntem kullanılır?

  Aile tarihi hazırlanırken genellikle sözlü tarih yöntemi kullanılır. Sözlü tarih, olayların tanığı olan kişilerle yapılan söyleşilere dayanılarak yazılır. Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih yönteminin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden de yararlanırız.

  4 sınıf sözlü tarih ne demektir?

  Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanı ve

  Aile kaynakları nelerdir?

  Ailenin kaynakları; bireysel kaynaklar (para, zaman ve enerji, bilgi, beceri), teknolojik kaynaklar (araç gereç, materyaller), toplumsal kaynaklar (kütüphane, konferans, sergi, gösteri) olmak üzere üç grup altında toplanır.

  Aile tarihi oluştururken hangi kaynaklardan kullanılabilir?

  Özellikle madalyalar ve eski eşyaları ile beraber birçok mektup, aile tarihi çıkarmak için önemli kanıtlardır. Ayrıca eski fotoğraflara bakarak da yine aile tarihini oluşturabilmek için büyük bir kolaylık sağlar.

  You might be interested:  Vodafone Aile Indirimi Nasıl Yapılır?

  Sözlü tarih çalışmasında ilk yapılması gereken nedir?

  Sözlü tarih çalışmasının aşamaları şunlardır:

  1. Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
  2. Görüşme yeri ve zamanı belirlenir.
  3. Sorular belirlenir.
  4. Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler hazırlanır.
  5. Görüşme yapılır.
  6. Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hâle getirilir.

  Sözlü tarih çalışması nasıl yapılır?

  Sözlü tarih yönteminde görüşülen kişiye belli bir tema etrafında sorular sorularak görüşme yapılabileceği gibi, daha genel konularda sorularla onun belleğindeki bilgilerin kayıt altına alınması sağlanır. Görüşme kayıtlarının derlenmesinden sonra sistematik ve profesyonel bir analiz yapılır.

  4 sınıf sözlü tarih aşamaları nelerdir?

  Sözlü tarih üç kısımdan oluşur. Bu aşamalar; hazırlık aşaması, görüşmenin yapılması ve kaydedilmesi aşaması ve görüşmenin metin haline dönüştürülmesi aşamadır.

  Yazılı tarih ne demektir?

  Tarih Yazılı Kaynaklara Dayanmak Zorundadır

  Tarih yazının icadı ile başlar. Çünkü tarih bir bilim olarak kendisine kaynak oluşturabilecek yazılı kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu anlamda şöyle diyebiliriz; tarih, yazılı belgelere geçmiş olan geçmişin incelenmesidir.

  Sözlü tarih Nedir makale?

  Creswell’e (1997) göre sözlü tarih; araştırmacının bir bireyden ya da bireylerden olaylar hakkında kişisel olarak bilgileri hatırlamasını, sebeplerini ve etkilerini toplamasını öngören bir yaklaşımdır.

  Aile tipleri nelerdir?

  Bunlar evliliğe hazırlık, evlilik, küçük çocuklu aile, ergen çocuklu aile, çocuğu evden ayrılan aile, yaşlılık ve emeklilik döngüsü şeklindedir. Aile tipleri, aile ilişkilerinde tüm aile üyelerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

  Aile modeli nedir?

  Bu genel modelde; aile yapısı, aile değerleri, aile etkileşimi ve sosyalleşmesi, benlik ve öteki ilişkileri, kültür/yaşam koşulları faktörlerinin farklı kültürlerde farklı etkileşimleri sonucu tanımlanan özel üç ayrı aile modeli bulunmaktadır.

  Aile üyeleri kimlerdir?

  Geniş aile anne, baba, çocuk, nine, dede vb. aile bireylerinin bulunduğu kişilerden oluşmaktadır. Geleneksel ailede birden fazla kuşak bir arada yaşamlarını sürdürürler. Çekirdek aile ise anne, baba ve çocuktan oluşur.