Aile Tarihinizi Oluştururken Hangi Kaynaklardan Faydalanırsınız?

Soy ağaçları da ailemizin geçmişini öğrenmemizde bize kaynak oluşturur. Aile tarihi sözlü ve az da olsa görsel kaynaklardan yararlanılarak oluşturulabilir. Ailemize dair öğrenmek istediğimiz şeyleri genellikle yazılı kaynaklardan bulamayız. Bunun için aile bireylerimizin sözlü anlatımından faydalanırız.

Aile tarihini oluştururken hangi kaynaklardan yararlanılır?

Özellikle madalyalar ve eski eşyaları ile beraber birçok mektup, aile tarihi çıkarmak için önemli kanıtlardır. Ayrıca eski fotoğraflara bakarak da yine aile tarihini oluşturabilmek için büyük bir kolaylık sağlar.

Aile tarihini araştırırken yardımcı olabilecek yazılı ve görsel belgeler nelerdir?

Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih yönteminin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden de yararlanırız. Fotoğraflar, mektuplar, diplomalar, koleksiyonlar, kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları bu tür kaynaklardan bazılarıdır.

Yazılı kaynaklar nelerdir 4 sınıf?

Yazılı Kaynaklar * Yazının icadından sonraki döneme ait yazılı sesli ve görüntülü belgelerdir. * Anallar, Fermanlar, kitabeler, paralar, kanunnameler, tabletler, anıtlar, film, video, teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ve sesli görüntülü kaynaklar yazılı kaynaklardır.

Sozlu tarih ne?

Sözlü tarih, tarihi yazılı belgelere ek olarak yaşayan bireylerin belleğe dayalı anlatıları aracılığıyla yazma ve sıradan insanları, gündelik yaşamı ve öznelliği tarihin araştırma alanına dahil etme dürtüsüyle şekillenen ve ses kaydetme teknolojilerinin gelişmesiyle de desteklenen disiplinler arası bir çalışma alanı ve

You might be interested:  Bir Aile Hikayesi Hangi Kanal?

Yazılı kaynaklara örnekler nelerdir?

b. Yazılı Kaynaklar

 • Kitabeler.
 • Kitaplar.
 • Yıllıklar ve biyografiler.
 • Antlaşmalar.
 • Fermanlar ve beratlar (Padişahların ve vezirlerin yazılı emirleri)
 • Kil tabletler.
 • Paralar.
 • Gazeteler.
 • Aile büyüklerimizin isimlerini yazarak oluşturduğumuz şemaya ne ad verilir?

  Soy ağacı olarak bilinen, bir başka ismi de aile ağacı olan bu kavram, belirli bir kişinin soyundan olan tüm kişileri, ya da bilgilerine ulaşabildiği tüm akrabalarını gösteren bir çizelge türüdür.

  Yazılı kaynaklar nelerdir?

  Yazılı kaynaklar

 • Anayasa.
 • Kanun (ve Kanun hükmünde kararname)
 • Uluslararası sözleşmeler.
 • Tüzük.
 • Yönetmelik.
 • Diğer düzenleyici işlemler (Tebliğ, genelge, sirküler, emir gibi değişik isimler aldıklarından adsız düzenleyici işlemler olarak da adlandırılır)
 • Yazılı tarih kaynakları nelerdir?

  Yazılı Kaynaklar

 • Arşivler. Belgeler. Anlaşmalar, Sözleşmeler. Çizili ve Görsel Malzemeler. Görüntülü ve Sesli Malzeme.
 • Kütüphaneler.
 • Vekayinâmeler (Kronikler)
 • Takvim-Yıllık.
 • Şecereler (Geneoloji)
 • Biyografiler.
 • Hatıratlar.
 • Seyahatnameler.
 • Görsel ve işitsel kaynaklar nelerdir?

  Görsel-İşitsel Koleksiyon; Kütüphanemizde basılı bilgi kaynaklarının dışında kalan, görüntü ve sese dayanan her türlü medya ya da teknoloji materyalinin (DVD, VCD, CD, Disket, Video Kaset, Ses Kaseti v.b.) bulunduğu bölümdür.

  Sözlü tarih Nedir örnek?

  Sözlü tarih, kurum, aile ve olay odaklıdır. Bir ailenin en yaşlı üyelerinin bizzat tanıklık ettiği olayların kayda geçirilmesi sözlü tarih çalışmalarına örnek olarak gösterilebilir.

  Sözlü tarih nasıl sıralanır?

  Sözlü tarih üç kısımdan oluşur. Bu aşamalar; hazırlık aşaması, görüşmenin yapılması ve kaydedilmesi aşaması ve görüşmenin metin haline dönüştürülmesi aşamadır.

  Sözlü tarih görüşmesi nasıl yapılır?

  Sözlü tarih yönteminde görüşülen kişiye belli bir tema etrafında sorular sorularak görüşme yapılabileceği gibi, daha genel konularda sorularla onun belleğindeki bilgilerin kayıt altına alınması sağlanır. Görüşme kayıtlarının derlenmesinden sonra sistematik ve profesyonel bir analiz yapılır.