Aile Ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ne Iş Yapar?

Aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve koordine etmek.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında hizmet veren kuruluşlar nelerdir?

Bakanlık Bağlantıları

 • Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı
 • Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar.
 • E-Kütüphane.
 • Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı
 • Şiddete MaruzKalındığında
 • Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi.
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü nereye bağlı?

  Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

  ASHB
  Önceki kurumlar Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  Türü Bakanlık
  Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
  Adres İnönü Bulvarı 42 06520 Emek, Ankara

  Sosyal hizmet birimleri nelerdir?

  Başvuru Tespit ve İzleme Birimi, Uygulama Birimi, Eğitim ve Danışmanlık Birimi, Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi olmak üzere dört ana birimden oluşmaktadır.

  Asdep hangi birime bağlı?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | T.C.

  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi bakanlığa bağlıdır?

  10/8/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlanarak görev ve sorumluluklarını Bakanlığımız bünyesinde sürdürmeye devam etmektedir.

  You might be interested:  2021 Aile Yardımı Ne Kadar Olacak?

  Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ne zaman kuruldu?

  Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın kurulması, ilk kadın başbakan dönemi (1991-1996) 20 Nisan 1990’da Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Daha sonra kurum 23 Haziran 1991’de başbakanlığa bağlandı.

  183 sosyal destek hattı ne işe yarar?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezlerinden Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  Çodem ne demek?

  Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk destek merkezleri; suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe

  Sosyal Hizmetler merkezlerine kimler başvurabilir?

  Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine yönelik olarak, Bakanlığımız mevzuatı çerçevesinde yapılan başvurular değerlendirilmekte ve gerekli incelemeler gerçekleştirilmekte, uygun görülen hizmet modelleri uygulanmaktadır.

  Sosyal hizmet kurumları nelerdir?

  Sosyal hizmet kuruluşları, sosyal hizmetler kanununun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyetlerde bulunan kuruluşlardır.

 • Çocuk Yuvaları
 • Yetiştirme Yurtları
 • Kreş ve Gündüz Bakımevleri.
 • Huzurevleri.
 • Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi.
 • Çocuk ve Gençlik Merkezleri.
 • Kadın veya Erkek Konukevleri.
 • Aile Danışma Merkezleri.
 • Sosyal hizmet Uygulama birimi nedir?

  Sosyal Hizmet Birimleri hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanı sıra hastanın ailesi ve çevresi ile

  Sosyal hizmet modelleri nelerdir?

  Toplumla sosyal hizmet uygulamasının; mahalle ve toplum örgütlenmesi, işlevsel toplumların örgütlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınma, sosyal planlama, program geliştirme ve toplum liyezonu, eşyönetim (koalisyon) oluşturma, politik ve sosyal aksiyon ve toplumsal hareketler olmak üzere sekiz modeline işaret edilmektedir.