Aile Ve Tüketici Bilimleri Mezunları Ne Iş Yapar?

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? Bölümden mezun olan öğrenciler kurum içinde planlama, denetim, araştırma ve analiz gibi işleri yapar. Gerektiği yerde insanlara eğitim ve seminer düzenler. Konusunda uzman olduğu bilgileri eğitim vererek başkalarına da aktarır.
Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü mezunu bireyler aileler ve kurumlar için planlar, denetimler ve eğitimler hazırlarlar. Toplumsal sorunlar ve psikolojik problemler üzerine araştırmalar yapıp raporlar ve analizler oluştururlar. Ailelerin ve kurumların yaşam kalitelerini artırmayı amaçlarlar.

Aile ve tüketici Bilimleri mezunu nerelerde çalışabilir?

Aile ve tüketici bilimleri çalışma alanları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümden mezun olan kişiler bakanlıklar, okullar, hastaneler, oteller ve özel şirketlerde çalışabilirler.

Aile ve tüketici Hizmetleri Alanı ne demek?

Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı, birey ve aile kaynaklarının etkin kullanılması, yönetilmesi, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşlanma bilincinin kazandırılması gibi hizmetlerin yürütülmesinde etkili bireyleri yetiştirmeyi hedefler.

Aile ve tüketici Bilimleri Bölümü Hangi Üniversitelerde Var?

“Aile – Tüketici Bilimleri hangi üniversitelerde var” sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bu bölüm ülkemizde sadece Hacettepe Üniversitesinde bulunur.

Aile ve tüketici Bilimleri hangi fakülte?

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla kurulmuştur.

You might be interested:  Bir Aile Hikayesi Ne Zaman Baslayacak?

Sağlık Bilimleri Bölümü Nedir?

Sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi, işletimi ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, “Sağlık Finansmanı”, “Sağlık Sigortacılığı”, “Sağlık Teknolojileri ve Kullanımı” gibi konularda eğitimi bulunan bir meslek dalıdır.

Bankacılık bölümü mezunları ne iş yapar?

Bankacılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Bankacılık mezunları; hesap yönetimi, finans yönetimi, kurumsal nakit yönetimi, uluslararası bankacılık ve kişisel para yönetimi gibi konular üzerine talep gördüğü takdirde çalışmalar gerçekleştirebilirler.

Tüketici hizmeti nedir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)md.3/1-l gereğince; mal veya hizmet piyasalarında ticari ve mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlem tüketici işlemidir.

Lise yiyecek içecek hizmetleri alanı nedir?

Yiyecek ve içecek hizmetleri otel, restoran, kafeterya, pastane, toplu beslenme kurumları, ulaştırma araçlarının (gemi, uçak, tren gibi) mutfakları ve servis hizmetleri vb. yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun yiyecek ve içeceklerin servise hazır hale getirilip konuklara sunulduğu hizmet alanıdır.

Eğlence Hizmetleri alanı nedir?

Eğlence hizmetleri, sahne, spor ve oyun aktiviteleri, genel kültür, estetik ve planlama, çocuk organizasyonları, çocuk aktiviteleri ve etkinlik planlaması ile ilgili yeterlikleri kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Aile ve Tüketici Bilimleri ne zaman açıldı?

Temelleri 1968 yılında atılan Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü, 7 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.