Askeri Aile Kimlik Kartı Ne Işe Yarar?

Müstafi subayların kendilerine ve eşlerine “Askeri Sosyal Tesislere Günübirlik Giriş Kartı” verilir. Asıl hak sahibinin vefatı halinde eşlerinin hak sahipliği sona erer.

Askeri yakını kimlik kartı kimlere verilir?

 • ÇOCUKLAR VE EŞLERİ (GELİN VE DAMATLAR):Evlilik veya yaş sınırının dolması nedeniyle TSK Personel Akıllı Kart hakkını kaybeden erkek ve kız çocukları ile eşlerine Günübirlik giriş kartı verilir.
 • KIZKARDEŞLER: Asıl hak sahibinin anne veya babasının vefatı halinde 36 yaşından gün almış bekar kız kardeşlere.
 • Askeri günübirlik giriş kartı nasıl alınır?

  2) Müstafi Subaylar Akıllı Kartlarını formu doldurup (fotoğraf 2’şer adet biometrik 5x6cm, TC ZB GİDEREK banka dekontu/dekontları, TC.Kimlik fotokopileri, Form fotokopisi ile beraber) belgeleriyle KKKlığı Emekli Şubeye müracaat ederek KKK.lığından alabilecekler.

  Askeri kimlik kartı resmi kimlik yerine geçer mi?

  Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, yönetmelikle belirlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla askerî kimlik kartlarını resmî ve sivil olarak üzerlerinde bulundururlar. ‘ şeklinde eklenen birinci fıkra gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilen kimlik kartları resmi kimlik niteliğindedir.

  Askeri kimlik kart ücreti nereye yatırılır?

  MSB Akıllı Kart ücretini T.C. Ziraat Bankası şubelerine bizzat giderek ya da T.C. Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.

  You might be interested:  Aile Tanışmasında Ne Giyilir Bayan?

  Orduevine misafir girebilir mi?

  Subay, askeri memur ve astsubaylar refakatlerinde orduevleri ve askeri gazinolara sivil misafir götüremezler. Garnizon komutanlarının uygun göreceği tanınmış kişiler orduevi müdürlerince verilecek özel giriş kartları ile orduevlerine girebilirler.”

  Askeri sosyal tesislerden kimler yararlanabilir?

  Tesislere Giriş ve Emniyet. Subay, istisnai memur, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen sivil öğretim elemanı, astsubay ve bunların üye aidatı ödeyen emeklileri tesislerin tabii üyeleridir. Bu kişilerden kendileri ve hak sahibi aile fertleri adına üye aidatı alınır.

  TSK Taninmiş kişi kartı kimlere verilir?

  Tanınmış Kişi Kartı, TSK Orduevleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri Yönergesi’nde belirtilen esas ve usuller dâhilinde referans olan personelin faydalanabildiği askerî sosyal tesislerde (Özel Eğitim Merkezleri hariç) kullanılabilecektir.

  Orduevine kimler girebilir 2021?

  Hak sahibi kişilerin 25 yaşından küçük torunları ailesi ile birlikte olması koşuluyla askeri tesislerden yararlanabilir. Orduevi ve diğer askeri tesislerden esas faydalanma hakkı olan asıl hak sahibi ile birlikte olması koşuluyla hak sahibi veya eşinin kardeşleri ile bunların eşleri de faydalanabilir.

  Askeri kimlik fotoğrafı nasıl olmalı?

  Fotoğraflar biyometrik özellikte olmalıdır. Pul fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. ğ. Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır.

  Jandarma kimlik kartı kimlere verilir?

  Kurum Kimlik Kartı işlemleri Personel Mekez Daire Başkanlığı, asgari Alay seviyesindeki birlikler, İl.J.K.lıkları ve emekliler için Askerlik Şubelerince yürütülmektedir. Kurum Kimlik Kartı çeşitleri ve başvuru esasları aşağıdadır.

  MSB Akıllı kart nedir?

  MSB | Millî Savunma Bakanlığı

  Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görevdeki/emekli personel ile bunların hak sahibi aile fertlerine verilen akıllı kartların tedarikini, kişiselleştirilmesini, basımını, dağıtımını ve yönetimini yapmak üzere 2005 yılında faaliyetine başlamıştır.

  You might be interested:  Okul Aile Birliği Seçimleri Ne Zaman Yapılır?

  TSK Akıllı Kart Merkezi nerede?

  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ – GENELKURMAY BAŞKANLIĞI – AKILLI KART | Askeri Birimler | Çankaya Ankara, 0312 402 61 00 Bulurum.com.

  Astsubaylar subay orduevine girebilir mi?

  Bundan böyle orduevi, gazino ve sosyal tesislerde rütbe ayrımı olmayacak. Genelkurmay Başkanlığı, yeni bir demokratikleşme adımı daha atıyor. Orduevi ve askeri gazinolarda rütbe ayrımı ortadan kalkacak. Bundan böyle kuaför, asansör, salon, lokanta ve plajlarda statüye göre ayrım olmayacak.

  Askerî kimlik kartı kaybolursa ne olur?

  Herhangi bir zaman askeri kimlik kartınızı kaybetmeniz durumunda gazeteye kayıp askeri kimlik kartı ilanı vermeniz gerekmektedir. Bu sizlerin eski kaybedilen kimliklerinizin hükmünün kalmadığını ve yeni kimliğinizi çıkartmanız için en önemli adımlardan birisidir.