Birleşik Aile Ne Demek?

birleşik aile ne demek? Birbirleriyle akrabalığı olan, aynı çatı altında yaşayan aile.
Aynı çatı altında yaşayan geniş aileye birleşik aile denir. Birleşik aile, evlenen bütün oğulların eş ve çocuklarıyla baba evinde birlikte yaşamaları ile şekillenir. Aile bütünlüğü kapsamında birden fazla çekirdek aile bulunur.