Çekişmeli Bosanmada Hakim Hangi Durumlarda Aile Terapistine Yönlendirir?

Uygulamada, davanın taraflarını ‘aile terapistine’ gönderme, diye bir şey yoktur. Ancak velayet hakkında karar verilebilmesi için, pedagog/psikolog/sosyal uzman çocuklarla ve anne- babayla görüşmekte ve rapor hazırlamaktadır.

Hangi hallerde boşanma olmaz?

Hangi hallerde boşanma olmaz;

Eşlerin belirtmiş olduğu anlaşmadan vazgeçmesi, Davacı tarafın ya da her iki tarafın da mahkemeye gelmemesi, Davalı olan eşin haklı nedenler sunarak davayı kazanması (Yapılan suçlamalrın geçersiz olduğunu kanıtlaması) gibi durumlarda boşanma reddedilir.

Boşandıktan sonra ev kime kalır?

11-) Ev Boşanmada Mal Paylaşımında Nasıl Paylaşılır? Eşlerin evliliği 01.01.2002 tarihinden sonra ise edinilmiş mallara katılma rejimine göre evlilik içerisinde edinilen ev ortak olacaktır. Mal paylaşımı davasında evin değeri hesaplanacak ve evin kaydı üzerine olan eş hesaplanan değeri diğer eşe ödeyecektir.

Çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendikten sonra ne olur?

Boşanma davasında tanıklar dinlendikten sonra ne olur sorusunun yanıtı, tanıklar aracılığı ile zararın ve suçluluk durumunun belirlenmesi ile hakimin karar aşamasını oluşturmaktadır. Hakim tarafların kusurluluk derecelerini tespit edecek, maddi durum incelemesi yapacaktır.

Çekişmeli boşanma davasında hakim nelere dikkat eder?

Bu tür davalarda hâkimin sorduğu sorular ise şu şekilde sıralanabilir:

You might be interested:  Camdaki Kızdaki Aile Gerçekte Kim?
 • Aldatmanın ne zaman gerçekleştiği.
 • Aldatma olayının tek seferlik mi yoksa sürekli mi olduğu.
 • Aldatmaya dair kanıt olup olmadığı
 • Kanıt varsa bunlara dair detaylı sorular.
 • Tarafların talep ettiği hususlar.
 • Hâkim boşanma davasını neden reddeder?

  Boşanma Davasının Neden Reddedilir? Boşanma davalarında mahkemeye sunulan evraklarda yapılacak hatalar ve yanlışlar yanında, dava süresinde boşanma sebebinin ispatlanamaması ve anlaşmalı boşanma davalarında tarafların uzlaşamaması gibi durumlarda davalar reddedilebilmektedir.

  Kadın boşanmak istemezse ne olur?

  Boşanma davalarında her iki eşin de boşanmayı istemesi halinde çekişmeli boşanma yanında anlaşmalı boşanma da söz konusu olabilir; ancak kadın boşanmak istemezse (ya da erkek) halinde ise anlaşmalı boşanma mümkün olmaz. Kadın boşanmak istemezse bu durumda erkek çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır.

  2002 den önce Evlenenlerde mal paylaşımı nasıl gerçekleşir?

  01.01.2002 Öncesi Evliliklerde Mal Paylaşımı

  01.01.2002 tarihinden önce yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu, yasal mal rejimi olarak mal ayrılığı rejimini kabul etmişlerdir. 01.01.2002 öncesinde alınan taşınmazlar kimin üzerine kayıtlı ise o kişinin kişisel malı olarak sayılacaktır.

  Boşanmada ev ve araba nasil Paylasilir?

  Mevcut Medeni Kanuna göre yasal mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” dir. Yani evlenirken hiçbir sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Deyim yerindeyse, eşler nikah defterine imza attıktan hemen sonra satın alınan tüm mallar, boşanma sırasında kural olarak yarı yarıya paylaşılacaktır.

  Boşanmada hangi mallar paylaşılmaz?

  İlk olarak eşlerin evlilik öncesi malları, paylaşıma dahil değildir. Ayrıca kişisel mallar kapsamına giren diğer mallar da paylaşıma dahil edilmez. Kişisel malları ise şu şekilde sıralamak mümkündür; Tarafların farklı kişilerden alacağı manevi tazminat boşanmada hangi mallar paylaşılmaz sorusunun cevaplarından biridir.

  Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter?

  Çekişmeli boşanma davaları 5 ya da 6 celsede sonuçlanabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürer.

  You might be interested:  Aile Hekimi Yerinde Yoksa Ne Yapmalı?

  Boşanma davasında tanık nasıl konuşmalı?

  Yani boşanma davalarında yakın akrabalar da tanıklık yapabilir. Önemli olan yakın akraba olan tanığın görgüye dayalı ve tutarlı bir anlatımda bulunmasıdır. Tanıklar mahkemede yemin ettirilerek dinlenilir. Bu yemin sırasında mahkemede hakim de dahil olmak üzere hazır bulunan herkes ayağa kalkar.

  Boşanma davasında 3 kişi mahkemeye çağrılır mi?

  Buna karşın TMK’nın evlenme ve boşanma konularının yer aldığı maddelerinde 3. kişilerin sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla dar anlamda Türk Medeni Kanunu kapsamında 3. kişinin sorumluluğuna gidilmesi mümkün değildir.

  Çekişmeli boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir?

  Boşanma kararının kesinleşmesi ve temyiz 15 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Hakimin vermiş olduğu gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Temyiz edilmemesi halinde ise, boşanma kararı resme kesinleşmiş olur. Yani süreç incelenecek olursa; ilk olarak mahkeme tarafından boşanma kararı gelir.

  Hakim Boşamazsa ne olur?

  Boşanma davasında hakim Boşamazsa ne olur? Boşanma davasında hâkim boşamazsa, davanın reddi gerçekleşmiş olur. Bu durumda yapılabilecek olan işlemler tamamen davanın reddedilme sebebiyle aynı orantıda yapılmalıdır.

  Kadın boşanma davası açarsa ne kadar sürer?

  Erkek ve kadın boşanma davası açarsa Adalet bakanlığının belirlediği dava süresi çekişmeli boşanma davasında 300 gün sürer, anlaşmalı boşanma davası ise 40 gün sürer.