Evde Yapılacak Işlerin Aile Üyeleri Arasında Paylaşılmasına Ne Isim Verilir?

Ev içi işbölümü, bir hane içindeki işlerin, rollerin ve sorumlulukların paylaşılmasını ifade etmektedir.