Eve Aile Şerhi Nasıl Konulur?

Şerh koydurma işlemini yapabilmek için öncelikle söz konusu konutun bulunduğu mahalle muhtarına gidilmelidir. Muhtardan alınan belge ve evlilik cüzdanı ile tapuya gidilir ve Tapu Sicil Müdürü’ne yapılacak başvuru ile aile Konutu şerhi konulabilir.

Aile konutu şerhi olup olmadığı nasıl anlaş?

Aile konutu şerhi iki halde tapu kütüğüne işlenmektedir. Bunlardan birisi mahkeme kararı iledir. Bu halde tarafların ayrıca bir belge sunmaları gerekmemektedir. İlamı veren mahkeme, ilgili tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak şerhin tapu kütüğüne işlenmesini sağlayacaktır.

Tapuya şerh koydurmak için ne gerekli?

Tapuya şerh konulması için öncelikle Tapu Müdürlüğü’ne gitmek gerekir. Tapuya şerh koydurabilmek için; talep dilekçesi, gayrimenkulün aile gayrimenkulü olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge ve nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı gerekiyor.

Aile konutu şerhi için ne gerekli?

Aile Konutu Şerhi Koydurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Şerh talebini içeren dilekçe.
 • Evlilik cüzdanı
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Başvuran tarafa ait T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı
 • Söz konusu meskenin aile konutu olduğunu gösteren muhtarlıktan alınacak belge.
 • You might be interested:  Aile Soy Ağacı Nasıl Bakılır?

  E devletten aile konutu şerhi konulur mu?

  Aile konutu şerhi e-devlet üzerinden de bildirilebilir.

  Tapuda aile şerh olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

  Peki, tapu şerhi nasıl sorgulanır? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tapu Bilgileri Sorgulama Sistemi’nden online bir şekilde şerh sorgulaması yapabilirsiniz.

  Aile konutu şerhi konulmayan ev satilabilir mi?

  Şerh Yoksa

  Rızası alınmayan eşin satıştan sonra işleme onay vermesi durumunda satış geçerli hale gelir. Rızası açık bir şekilde alınmayan eş tapu kaydının düzeltilmesi davası açabilir. Aile konutunu satın alan kişi satın aldığı aile konutunu iyi niyetli başka birine satmışsa satış geçerli olur.

  Tapuya şerh koyma ücreti ne kadar?

  Tapuya Şerh Koyma Ücreti 2022

  Tapuya şerh koyma ücreti; işlem için talep edilen vergi miktarı, şerh edilecek malın türü, şerh süresi ve diğer farklı kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 2022 yılı için Resmi Gazete’de belirlenen tapu şerhi ücreti ise 6,83 Türk lirasıdır.

  Tapuya ipotek koyma işlemi nasıl yapılır?

  İpotek tesisi işleminin yapılabilmesi için,

  1. İpoteğe konu taşınmaz mal tapuda kayıtlı olmalıdır.
  2. Taşınmaz mal sahibi ile ipotek alacaklısını Tapu idaresine başvurmalıdır.
  3. İpotek tesisi Tapu Sicil müdürlüğünde yapılmalıdır.
  4. Taşınmaz malın belirlenebilir olması gerekir.
  5. Alacak miktarının belirlenebilir olması gerekir.

  Tapuda Tedaş şerhi nedir?

  Gayrimenkullerde çok karşılaşılan bir diğer tapu şerhi ise: ‘TEK / TEDAŞ lehine kira şerhi’ Gayrimenkulün bulunduğu parsel içerisinde trafo alanı veya üzerinden geçen elektrik hattı için konulan şerhtir. Sembolik bedel karşılığıdır.

  Aile konutu şerhi başvurusu nasıl yapılır?

  Aile Konutu Şerhi Başvurusu Nasıl Yapılır? Aile konutuna malik olmayan eş tek başına tapu müdürlüğüne başvuru yaparak aile konutu şerhi talebinde bulunabilir. Bununla birlikte malik olan eş veyahut her ikisi birlikte tapu müdürlüğüne başvurmak suretiyle de aile konutu şerhi talebinde bulunabilir.

  You might be interested:  Aile Hekimi Sevk Iptali Nasıl Yapılır?

  Aile konutu şerhi ücreti ne kadar?

  Aile Konutu Şerhi Ücreti? Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini için herhangi bir harç veya ücret alınmaz.

  Aile konutu şerhi hangi hallerde konulur?

  Aile konutu ancak eşlerin devamlı surette birlikte yaşadıkları konut için konulabilir. Başka bir ifadeyle yazlık, dağ evi vb. eşlerin sürekli surette birlikte yaşamadığı, ara ara kullanılan konutlar bakımından aile konutu şerhi düşülemez.

  Aile konutu şerhi satışa engel mi?

  Aile Konutu Şerhi Olan Ev Satılabilir Mi? Boşanma aşamasında ya da eşlerden birinin borçlanması durumunda şerh konulması tedbir alınması en sık rastlanan adımların başında gelmektedir. Aile konutuna şerh konulması durumunda bu şerhi koyan kişinin itirazı kaldırılmadan, evin satılması söz konusu olmayacaktır.

  Ipotekli eve aile konutu şerhi konulur mu?

  Aile konutu için tapuya ille de ‘aile konutudur’ şerhinin yazılmasına gerek yok. Bankanın yaptığı ipotek işlemi geçersizdir.

  Tapuda şerh kaldırma kaç gün sürer?

  Tapuya eklenen şerh, genellikle 5 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Şerh süresi, borç ödemesi ve benzeri gibi kriterlerde borcun tamamen ödenmesiyle de ortadan kalkabilir. Ancak farklı durumlarda şerhin kaldırılması daha uzun sürebilir ve kaldırma işlemi için hukuki yollara başvurulması gerekebilir.