Okul Aile Birliği Banka Hesabı Nasıl Açılır?

Hocam öncelikle bir karar defteriniz olacak. Yönetim kurulu karar defterine okul aile birliği adına hesap açılması hususunda karar alacak ve deftere işleyecek. Hesap yetkilisi belirtilecek. Bu sayfanın fotokopisi çekilecek, okulun vergi numarası alınacak ilgili bankaya müracat edilecek.

Okul Aile Birliği hesabından para nasıl çekilir?

Bankadaki birlik hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzasıyla çekilir. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Hiç bir zaman yetkili olmayan kişiler ve okul yöneticileri birlik hesabından para çekemez.

Okul aile birliği banka hesabı hangi bankada açılır?

İş ve İşlemlerin aksamaması ve daha hızlı yürümesi açısından hesapları farklı bankada olan tüm okullar Okul-Aile Birliği kararı alıp, üst yazı ile beraber (ekteki Okul Aile-Birliği kararı ve üst yazı örneklerinde belirtildiği gibi) T.C Ziraat Bankasında Okul-Aile Birliği hesabı açmaları gerekmektedir.

Okul aile birliği hesabına para yatırma nasıl yapılır?

‘Kartsız İşlemler’ tuşuna basılır – ‘Hesaba Para Yatırma’ tıklanır – ‘Başka Hesaba’ tıklanır – Öğrencinin Tc Kimlik Numarası girilir – Öğrencinin cep telefonu numarası girilir – Yukarıdaki Okul Aile Birliği hesap numarası girilir – Yatırılacak tutar girilir – Gönderi tipi olarak ‘Diğer Ödemeler’ seçilir – İşlemi

You might be interested:  Hyp Aile Hekimliği Ne Demek?

Okul Aile Birliği internet bankacılığı kullanabilir mi?

EFT işlemlerinde işlemin onaylanması için alıcı hesap adına ‘Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu Okul Aile Birliği Hesabı’ yazılmalıdır. Ödemelerinizi internet bankacılığı, bankamatik veya banka şubesini kullanarak yapmanız mümkündür.

Okul aile birliği parası nasıl kullanılır?

— Mal şeklinde yapılan bağışlardan, nakde çevrilebilecek nitelikte olanlar makul süre dâhilinde nakde çevrilir ve bağışlar hesabına yatırılır. — Nakde çevrilme imkânı olmayan mal şeklindeki bağışlar ise birlik amaçları doğrultusunda kullanılmasını teminen okul müdürlüğüne teslim edilir.

Okul aile Birliği Başkanı tek başına para çekebilir mi?

Yoktur. Başkan ve muhasip üyenin müşterik imzaları ile çekilir.

Okul Aile Birliği Okul Kantini kendisi nasıl işletir?

MADDE 20 – (1) Birlik; kantin ve benzeri yerleri öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletmecinin bulunmadığı durumlarda işletir. Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesinde, eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır.

Okul aile Birliği üyeleri ücret alır mı?

Okul aile birliği üyeleri ve seçilen başkan herhangi bir maaş veya ek ücret almamaktadır. Okul aile birliği öncelikle okul ile veli arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla toplanır ve herhangi bir gelir kaygısı bulunmaz.

Okul Aidat nasıl yatırılır?

Banka olmayan yerleşim birimlerinde aylık aidat, okul yönetimince velilerden belge karşılığında alınır. Okul yönetimince yirmi iş günü içinde bankadaki hesaba yatırılır. Yaz aylarında yapılan eğitimde velilerden o yıl için tespit edilen ve alınan aidat miktarı kadar ücret alınır.

Açık Lise kayıt 2022 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 11 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru işlemleri ise 29 Nisan mesai bitiminde son bulacak.

Okul aile birliği karar defteri noter onayı nasıl yapılır?

Bu defterlerden gelir gider defteri dışında olanlarının notere tasdiki zorunlu olmayıp okul müdürlüklerince onaylanır. Bu defterlerden sadece yönetim Kurulu karar defteri notere onaylattırılır, bunun dışındaki defterler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

You might be interested:  Aile Hekimliğinde Hangi Tahliller Yapılır?

Okul Aile Birliği gelirleri nelerdir?

Resmi olmayan yani özel okullardaki birlik gelirlerinin ne olduğu olduğu bu yönetmelik kapsamında değildir. Buna göre bir resmi okul Okul Aile Birliğinin gelirleri aşağıda sayılmıştır; a) Ayni, nakdî, şartlı/şartsız bağış ve yardımlar. Ayni yardım dediğimiz; eşya, giysi, araç gereç, kitap veya yiyecek-içecek v.s.