Okul Aile Birliği Nasıl Yürütülür?

Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç Ekim ayının sonuna kadar; yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır. (2) Genel kurul, katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır.

Öğretmenler okul aile birliğine üye olarak nasıl seçilmektedir?

Veliler; velisi bulundukları öğrenciyi okula kaydettirdikleri anda, Öğretmen ve idareciler ise birliğin bulunduğu okula atanıp bilfiil göreve başladıkları andan itibaren Okul Aile Birliğinin asli üyesi olurlar.

Okul aile birliği okul için neler yapabilir?

Öğrencilerin disipline ve toplum düzenine uyum sağlamaları için okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapmak. Öğrencilerin yapmaları uygun olmayan işleri, gitmeleri uygun olmayan yerleri okul müdürlüğü ile birlikte tespit etmek ve ana-babalarla iş birliği yapmak.

You might be interested:  Diğer Aile Yardımı Reddedildi Feshedildi Ne Demek?

Okul aile birliği toplantısında neler yapılır?

OKUL AİLE BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ:

 • Açılış ve yoklama, toplantı yeter sayısının tespiti.
 • Okul Müdürü Hamdi KOCAKAYA’nın konuşması.
 • Açık oyla divan başkanı ve bir yazmanın seçilmesi.
 • Yeni yönetim kurulunun seçimi ve görevleri Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesi.
 • Okul aile birliği başkanları maaş alıyor mu?

  Okul aile birliği üyeleri ve seçilen başkan herhangi bir maaş veya ek ücret almamaktadır. Okul aile birliği öncelikle okul ile veli arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla toplanır ve herhangi bir gelir kaygısı bulunmaz.

  Okul aile Birliği Genel Kurul toplantısına kimler katılır?

  Okul Aile Birliği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 asil, 6 yedek üyeden, Bunlar okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilen bir asil bir yedek üye ve veliler arasından seçilen 4 asil 4 yedek üyeden oluşur.

  Okul aile Birliği Yönetmeliği Nasıl Yapılır?

  a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar. b) Toplantının açılışı, birlik başkanı veya okul müdürü tarafından yapılır. c) Açık oyla bir divan başkanı ve iki yazman seçilir. d) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

  Okul aile Birliği hesabından para nasıl çekilir?

  Bankadaki birlik hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzasıyla çekilir. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Hiç bir zaman yetkili olmayan kişiler ve okul yöneticileri birlik hesabından para çekemez.

  Okul aile Birliği çalışanı tazminatını kimden alır?

  Okul aile birliklerinde çalışan işçilerin işçilik alacaklarından Milli Eğitim Bakanlığı da müşterek müteselsil sorumludur.

  Okul aile birliği yönetimi kaç kişiden oluşur?

  Yönetim Kurulu Sayısı ve Özellikler: Okul aile birliklerinde Milli Eğitim Bakanlığının belirttiği gibi 5 asil, 5 yedek üye ve, denetleme kurulu üyeliği için de velilerden 1 asil 1 yedek,öğretmenlerden 2 asil 2 yedek üye seçilir.

  You might be interested:  Çocukların Aile Hekimi Nasıl Değiştirilir?

  Okul aile Birliği kantin işletebilir mi?

  Okul aile birlikleri kiraladıkları büfe, kantin, salon, çay ocağı, açık alan vb. yerleri kendileri işletebilecekleri gibi üçüncü kişilere kiraya da verebileceklerdir.

  Okul aile Birliği gelirleri nelerdir?

  a) Ayni, nakdî, şartlı/şartsız bağış ve yardımlar. Ayni yardım dediğimiz; eşya, giysi, araç gereç, kitap veya yiyecek-içecek v.s. b) Okulların bünyesindeki kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi, gerektiğinde işletilmesinden elde edilen gelirler.

  Okul aile birliği para toplayabilir mi?

  Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin Birlik Gelirleri başlıklı 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, ‘Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz.

  Okul aile birliği başkanını kim seçer?

  Bunların 2 si velilerden 1´i öğretmenler kurulu arasından seçilir. Yönetim kuruluna kimler seçilemez? Bir üye birden fazla birlik yönetiminde görev alamaz.

  Okul aile Birliği Başkanı en fazla kaç yıl görev yapar?

  Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

  Okul aile Birliği Divan Başkanı kimdir?

  Gündemin ilgili maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Alper Akgülen, Katipliğe Berrin Adıyaman ve Oy Sayım Memurluğu’na Fatma Günçavdı oy birliği ile seçildiler.

  Kimdir Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı?

  Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanının, Velilerden seçilmesi zorunludur. Bir kişi, ardı ardına en fazla 4 kez Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olabilir. Kesintisiz olarak 4 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan bir kişi, başkanlığa 1 dönem ara verdikten sonra tekrar 4 dönem kesintisiz olarak başkanlık yapabilir.

  Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, Genel Kurulun bitip seçimlerini tamamlamıştır.?

  Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, Genel Kurulun bitip seçimlerinin tamamlanmasını takip eden ilk hafta içerisinde toplanarak 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Muhasip ve 1 Sekreter üyeyi seçer. Kalan kişiler (7 kişilik heyetlerde 3 kişi, 5 kişilik heyetlerde 1 kişi) Üye olarak görev yaparlar.

  You might be interested:  Bursluluk Sınavı Için Aile Geliri Ne Kadar Olmalı?

  Peki, Okul Aile Birliği Yönetmeliği ne iş yapar?

  Sizlere okul aile birliği ne iş yapar ve okul aile birliği yönetmeliği hakkında öğrenmek istedikleriniz ile bilgilendireceğiz. Sizlere bu konu da okul aile birliği ne iş yaptığını söyleyeceğiz. Bu konu da sayfamızdan bilgi alabileceksiniz. Öğrencilerin sınıfta sorumlulukları olduğu gibi okul ile birliğinde de bazı sorumluluklar vardır.

  Bu kapsamda Okul Aile Birliği görüşleri nelerdir?

  Okul aile birliği görüşleri, spor, tiyatro, müzik ve seminer ile ilgili de iş birliği de yapmaktadır. Bu saydığımız tüm etkinlikleri okul aile birliği ile birlikte okulun yönetimini yapar. Bunlarla da kalmayıp laboratuvarın, atölyelerin, sınıfların, odaların, bahçelerin bakımını ve onarımı ile ilgilenmektedirler.