Reşit Olan Kızı Kaçırılan Aile Hukuki Açıdan Ne Yapabilir?

Reşit olanın kaçırılması veya alıkonulması suçunu düzenleyen 429. mad- de, ‘her kim cebir ve şiddet veya tehdit veya hile ile şehvet hissi veya evlenme maksadıyla reşit olan veya reşit kılınan bir kadını kaçırır veya bir yerde alıkorsa üç seneden on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır”hükmünü taşı-