Tefbis Okul Aile Birliği Modülü Nasıl Oluşturulur?

Tefbis okul aile birliği modülü girişi yapmanız için tefbis.meb.gov.tr/giris.aspx adresi veya TEFBİS MEB bağlantısına tıklayarak da giriş sayfasına ulaşabilirsiniz. Okul aile birliğinin gelir ve gider kayıtlarının yapıldığı modüldür.

Okul Aile Birliği işlemleri nasıl yapılır?

Alınan karar okul yönetimine yazılı olarak bildirilir. Okul-Aile Birliği tarafından alınıp da okul yönetimine verilen taşınırlar için okul yönetimi Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenler. TİF’in bir örneği Okul-Aile Birliğine verilir. Bu şekilde Okul-Aile Birliğince alınan taşınırlar okulun kayıtlarına geçmiş olur.

Tefbis işlemlerini kim yapar?

Tefbis iş ve işlemlerinden doğrudan okul müdürü sorumludur; ancak genel temayül müdür tarafından bu iş müdür yardımcılarına yükledir. Ancak bu durum müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, girişleri kim yaparsa yapsın bütün sorumluluk okul müdürüne aittir.

Tefbis okullar modülü nedir?

“Okul Aile Birliği Modülü” TEFBİS Sisteminde, Okulunuzun Okul Aile Birliğinin gelir ve gider kayıtlarını gerçekleştireceğiniz modüldür. Okul Aile Birliği Modülünün ana sayfasında 6 (altı) önemli alan bulunmaktadır. Alan 1 : TEFBİS Sistemi dahilindeki yetkili olduğunuz modüllere erişimi sağlayan menü öğesidir.

Okullar modülü nedir?

3. Okullar Modülü Sadece Okul-kurum Yetkililerinin Genel Ayarlarının Yapılacağı Modüldür. 4. Okullar Modülüne OAB, Okul Öncesi veya DÖSE ile ilgili Gelir- gider Kaydı Hiçbir Suretle Yapılmayacaktır. 5. Ulusal veya Uluslararası Projelerden Elde Edilen Fon Gelirleri Var İse Bu Gelirler Okullar Modülüne Girilecektir.

You might be interested:  Çalışmayan Eşe Aile Yardımı Ne Kadar?

Okul aile birliği hesapları nasıl tutulur?

Okul aile birliğinin bütün gelirleri ve giderleri bu deftere işlenir. Genel kurul öncesi defterin gelir ve gider toplamları alınır. Gelirlerin tamamı o dönem içinde harcanmışsa gelir gider farkı sıfır olmalıdır. Eğer gelir giderden çok ise aradaki fark bankada hesap mevcudunu vermelidir.

Okul aile Birliği çalışanı tazminatını kimden alır?

Okul aile birliklerinde çalışan işçilerin işçilik alacaklarından Milli Eğitim Bakanlığı da müşterek müteselsil sorumludur.

Okul aile birliği başkanı ne iş yapar?

Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla iş birliği yapmak. Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Evde derslerine çalışmak için imkan bulamayan öğrencilere, okulda çalışma ortamı hazırlamak.

Tefbis giriş nasıl yapılır?

NOT : Sisteme Giriş Yapılırken Mutlaka Yetkilendirilen Kişinin Kendi T.C. Kimlik Numarasıyla Giriş Yapılacaktır. 90000 ile başlayan Kurum Koduyla gelir – gider girişi yapılmayacaktır. Diğer tüm gelir gider işlemlerinde olduğu gibi tahmini bütçe girişi Okul Aile Birliği Modülüne girilir.

Tefbis ne demek?

Bu doğrultuda eğitim- öğretim kurumları için ağ tabanlı bir gelir ve gider yönetim bilgi sistem- inin geliştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemini (TEFBİS)’i hayata geçirmiştir.

Mebbis nedir ne işe yarar?

MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

Okul işletme defteri nasıl tutulur?

Defterin sol tarafı gelir kısmına elde edilen gelirlerin sıra numarası, tarihi, evrak numarası, gelirin türü ve tutarı yazılır. Defterin sağ tarafına gider kısmına yapılan harcamalara ait fatura bilgileri yazılır. Bunlar fatura numarası, fatura tarihi, alıcı veya firma adı ve fatura ödenen tutarı yazılır.