Tefbis Okul Aile Birliği Modülü Nerede?

Tefbis Okul Aile Birliği Modülü Nerede? TEFBİS portal girişi yapın. Tefbis Ana Sayfa kısmında, sol tarafta listelenen menülerde okul aile birliği modülünü göreceksiniz.

Tefbis işlemlerini kim yapar?

Tefbis iş ve işlemlerinden doğrudan okul müdürü sorumludur; ancak genel temayül müdür tarafından bu iş müdür yardımcılarına yükledir. Ancak bu durum müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, girişleri kim yaparsa yapsın bütün sorumluluk okul müdürüne aittir.

Okul Aile Birliği gelirleri nereye işlenir?

Okula ait Kantin, Açık Alan, Salon, Bahçe ve benzeri yerlerden sağlanan kira gelirlerinden hazineye arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin % 80 i birliğin, % 10 u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10 u il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılır.

Tefbis şifresi nereden alınır?

Tefbis okullar modülü şifresi mebbis anasayfasında yazar. Okul idaresi okullar modülünden (90000 ile baslayan) ilgili kisi/kişilere şifre ve yetki verebilir.

Tefbis okullar modülü nedir?

“Okul Aile Birliği Modülü” TEFBİS Sisteminde, Okulunuzun Okul Aile Birliğinin gelir ve gider kayıtlarını gerçekleştireceğiniz modüldür. Okul Aile Birliği Modülünün ana sayfasında 6 (altı) önemli alan bulunmaktadır. Alan 1 : TEFBİS Sistemi dahilindeki yetkili olduğunuz modüllere erişimi sağlayan menü öğesidir.

Tefbisten kim sorumludur?

TEFBİS Sistemine sadece Okul Aile Birliğinden sorumlu Müdür Yardımcısı Gelir ve Giderlerini girmekle yükümlüdür.

You might be interested:  Aile Hekimliği Ek Ödeme Ne Zaman Yatacak?

Okul aile birliği başkanı ne iş yapar?

Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla iş birliği yapmak. Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Evde derslerine çalışmak için imkan bulamayan öğrencilere, okulda çalışma ortamı hazırlamak.

Okul aile Birliği çalışanı tazminatını kimden alır?

Okul aile birliklerinde çalışan işçilerin işçilik alacaklarından Milli Eğitim Bakanlığı da müşterek müteselsil sorumludur.

Okul aile Birliği hesabından para nasıl çekilir?

Bankadaki birlik hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzasıyla çekilir. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Hiç bir zaman yetkili olmayan kişiler ve okul yöneticileri birlik hesabından para çekemez.

Okul aile Birliği kantin işletebilir mi?

Okul aile birlikleri kiraladıkları büfe, kantin, salon, çay ocağı, açık alan vb. yerleri kendileri işletebilecekleri gibi üçüncü kişilere kiraya da verebileceklerdir.

Tefbis giriş nasıl yapılır?

NOT : Sisteme Giriş Yapılırken Mutlaka Yetkilendirilen Kişinin Kendi T.C. Kimlik Numarasıyla Giriş Yapılacaktır. 90000 ile başlayan Kurum Koduyla gelir – gider girişi yapılmayacaktır. Diğer tüm gelir gider işlemlerinde olduğu gibi tahmini bütçe girişi Okul Aile Birliği Modülüne girilir.

Tefbis eksi bakiye nasıl düzeltilir?

Söz konusu ‘Devreden Bakiye’ kısmına sehven yapılan veri girişlerinin düzeltilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli TEFBİS İl Koordinatörlerince TEFBİS Milli Eğitim Müdürlükleri Modülünde Düzenleme Menüsü altında ‘Okul Devreden Güncelleme Ekranından’ yapılmaktadır.

Tefbis ne demek?

Bu doğrultuda eğitim- öğretim kurumları için ağ tabanlı bir gelir ve gider yönetim bilgi sistem- inin geliştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemini (TEFBİS)’i hayata geçirmiştir.

Mebbis nedir ne işe yarar?

MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

You might be interested:  Bursa Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Il Müdürlüğü Nerede?

Okul işletme defteri nasıl tutulur?

Defterin sol tarafı gelir kısmına elde edilen gelirlerin sıra numarası, tarihi, evrak numarası, gelirin türü ve tutarı yazılır. Defterin sağ tarafına gider kısmına yapılan harcamalara ait fatura bilgileri yazılır. Bunlar fatura numarası, fatura tarihi, alıcı veya firma adı ve fatura ödenen tutarı yazılır.