Sevgi ve Saygıya Dayalı Bir Disiplin Anlayışı

mskose | Per, 03/03/2016 - 19:27 | Makale
3,893
Disiplin, belli kurulları benimseme uyguluma özelliğinin kazandırılması şeklinde tanımlanabllir.Aileler çocuklara istedikleri kuralları benimsetmeye, onları eritmeye çalışırken çeşitli disiplin anlayışlarıyla hareket ederler.
 
Bazı aileler baskıyla çocukları disipline etmeye çalışır, onlara karşı sert tutum takınırken bazıları, aşırı hoşgörülü ve gevşek bir tutum izlerler. Bazı aileler ise zaman zaman sert, katı tepkiler, zaman zaman da aynı konularda hoşgörü ve aldırmazlık göstererek, tutarsız, çelişkili tutumlar takınırlar Bunların üçü de uygun değildir.
 
Çocuğa karşı tutarlı, sevgi ve saygıya dayalı, ölçülü bir disiplin uygulanmalıdır
 
Çocuğa yerine göre ceza vermeli, yerine göre eleştirmeli, yerine göre de tutu Övmell ve ödüllendirmelidir. Ancak bunların hiçbirinde aşırıya kaçılmamalıdır.
 
Çocuğun gelişim özellikleri ve yetenekleri göz önünde bulundurularak olumlu hareketleri desteklenmeli, kendine güveni arttırılmalıdır
 
Ne aşırı kollayıcı olmalı yeteneklerini aşacak ölçüde kullanmalıdır
 
Çocuktan yapılmısı istenilen davranırlar, onu aşırı  korkutarak, yıldırıp sindirerek, yahut önüne yaldızlı ödüller.konularak değil, yararına inandırarak, benimseterek  yaptırılmalıdır.
 
Çocuk yalnız olduğu zaman da iyi davranışlarda bulunabilmelidir.
 
Kontrol altında olmadığı halde kurallara uyuyor. kendini denetleyebiliyorsa, istenilen eğitim kendisine verilmiş demektir. Çünkü böylece Çocuk. uygun olan davranışı özümsemiş, benimsemiş ve kendi kendine yönetme  yeteneği kazanmış olmaktadır
 
Anne baba çocuğa değer verdiğini göstermeli, çocuğun sözünü dinlemeli ve onu ilgilendiren bir konuda düşüncelerini sormalıdır.
 
Ona bir şeyi zorla ve baskıyla yaptırmak yerine, ikna ederek yaptırmaya çalışmalı, yani demokratik bir tutum takınmalıdır.
 
Onu bilgilendirmeli yol göstermeli seçenekler sunmalı, ufkunu açmalıdır Çocuğu, doğru kararlar alabilecek ve
uygulayabilecek bir olgunluğa ulaştırmalıdır. Bu yöntem, hem çocuğun öz güvenini arttıracak ona değerli olduğu anlayışı kazandıracak. hem de çevresindeki kişilerle uyumlu ilişkiler kurarak, onlara değer vermesini sağlayacaktır.
 
Disiplin konusunda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da. anne, baba ve diğer aile bireylerinin aynı disiplin anlayışım benimsemiş olmalarıdır. Çünkü istenilen davranışların çocuklara benimsetilebilmesi için, aile eğitiminde birlik olmalıdır
 
Çocukların iyi alışkanlıklar kazanması doğru davranışların aile bireyleri tarafından birlikte yapılmasıyla, aynı tutumların gösterilmesiyle olur. yoksa babanın uygulamalarını anne, annenin uygulamalarını baba hoş görmezse veya her ikisinin istediğini aile içinde bulunan diğer bireyler hoş görmezlerse çocuk yönü şaşırır ve olumlu özelikler kazanamaz.Yazar :
Prof. Dr. Hüseyin Peker
Kategori :
Anne Baba ve Çocuklar
Okunma Sayısı
3,893